Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Prof. Feliks Koneczny: Co wskrzesić z ekonomii średniowiecznej?

Prof. Feliks Koneczny: Co wskrzesić z ekonomii średniowiecznej?

Tysiączne są sprawy ludzkie i tysiączne ich powikłania, skomplikowane coraz bardziej w miarę postępującego rozwoju; dadzą się jednak ująć wszystkie w pięć kategorii ludzkiego bytowania: dobra, prawdy, piękna, zdrowia i… Czytaj więcej »

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Człowiek, aby żyć, musi przekształcać swoje środowisko ze stanu, w którym jest ono mniej – do stanu, w którym jest ono bardziej użyteczne dla niego. Proces ten nazywa się Produkcją… Czytaj więcej »

Prof. Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Prof. Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Mając wyliczyć główne momenty naporu Orientu na Za­chód, nie mogę ominąć określania warunków i okoliczności tych pochodów, jako pochodów cywilizacji, przy czym trzeba będzie stwierdzić pewne prawa historyczne, wysnute ze… Czytaj więcej »

Prof. Adam Wielomski: Ernst Jünger i niemiecka rewolucja konserwatywna

Prof. Adam Wielomski: Ernst Jünger i niemiecka rewolucja konserwatywna

W literaturze przedmiotu długo utrzymywał się pogląd jakoby rewolucja konserwatywna była zjawiskiem specyficznie niemieckim, co wynikało z faktu, że to właśnie w Niemczech Armin Mohler, już po II Wojnie Światowej,… Czytaj więcej »

Claudio Mutti: Walka Jeana Thiriarta

Claudio Mutti: Walka Jeana Thiriarta

Ostatnia myśl, jaką poświęciłem Jeanowi Thiriart, związana jest z listem, który napisał do mnie jakiś miesiąc przed swoją śmiercią: poszukiwał on miejsca w Apeninach, gdzie mógłby przez dwa tygodnie uprawiać… Czytaj więcej »

Leon Degrelle: Czas Bożego Narodzenia

Leon Degrelle: Czas Bożego Narodzenia

Byliśmy wtedy tylko małymi dziećmi z Ardenów. Śnieg przysłaniał horyzont, jego czapy zalegały na dachach, a coraz grubsze warstwy przywierały nam do drewniaków. Byliśmy przekonani, że widzieliśmy jak za rogiem… Czytaj więcej »

François Duprat: Ideologia partii Baas

François Duprat: Ideologia partii Baas

Jedyną arabską partią nacjonalistyczną godną tej nazwy pozostaje Baas. Różne ruchy nawiązujące do naseryzmu nie były w stanie doprowadzić do stworzenia poważnej siły ideologicznej i politycznej w krajach arabskich. Baas… Czytaj więcej »

René Guénon: Tradycja versus zwyczaj

René Guénon: Tradycja versus zwyczaj

Wielokrotnie demaskowaliśmy dziwną pomyłkę, której wciąż dokonują dzisiejsi ludzie pomiędzy tradycją a zwyczajem; zaiste, współcześni zdecydowanie mają tendencję do określania mianem ‚tradycji’ wszelkiego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę są jedynie… Czytaj więcej »

Julius Evola: Góry, duchowość, przebudzenie

Julius Evola: Góry, duchowość, przebudzenie

We współczesnym świecie istnieją dwa czynniki, które bardziej niż jakiekolwiek inne są odpowiedzialne za utrudnianie naszej realizacji duchowości znanej najstarszym tradycjom; pierwszym z nich jest abstrakcyjny charakter naszej kultury; drugim… Czytaj więcej »

Claudio Mutti: Lewicowy faszyzm Ferenca Szálasiego

Claudio Mutti: Lewicowy faszyzm Ferenca Szálasiego

W żyłach urodzonego 6 stycznia 1897 r. w Kassa (Koszyce w dzisiejszej Słowacji) Ferenca Szálasiego płynęła krew węgierska, słowacka, rusińska, ormiańska i niemiecka. Po ojcu, oficerze w służbie Austro-Węgier, odziedziczył… Czytaj więcej »