Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Człowiek, aby żyć, musi przekształcać swoje środowisko ze stanu, w którym jest ono mniej – do stanu, w którym jest ono bardziej użyteczne dla niego. Proces ten nazywa się Produkcją… Czytaj więcej »

Prof. Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Prof. Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Mając wyliczyć główne momenty naporu Orientu na Za­chód, nie mogę ominąć określania warunków i okoliczności tych pochodów, jako pochodów cywilizacji, przy czym trzeba będzie stwierdzić pewne prawa historyczne, wysnute ze… Czytaj więcej »

Prof. Adam Wielomski: Ernst Jünger i niemiecka rewolucja konserwatywna

Prof. Adam Wielomski: Ernst Jünger i niemiecka rewolucja konserwatywna

W literaturze przedmiotu długo utrzymywał się pogląd jakoby rewolucja konserwatywna była zjawiskiem specyficznie niemieckim, co wynikało z faktu, że to właśnie w Niemczech Armin Mohler, już po II Wojnie Światowej,… Czytaj więcej »

Claudio Mutti: Walka Jeana Thiriarta

Claudio Mutti: Walka Jeana Thiriarta

Ostatnia myśl, jaką poświęciłem Jeanowi Thiriart, związana jest z listem, który napisał do mnie jakiś miesiąc przed swoją śmiercią: poszukiwał on miejsca w Apeninach, gdzie mógłby przez dwa tygodnie uprawiać… Czytaj więcej »

Leon Degrelle: Czas Bożego Narodzenia

Leon Degrelle: Czas Bożego Narodzenia

Byliśmy wtedy tylko małymi dziećmi z Ardenów. Śnieg przysłaniał horyzont, jego czapy zalegały na dachach, a coraz grubsze warstwy przywierały nam do drewniaków. Byliśmy przekonani, że widzieliśmy jak za rogiem… Czytaj więcej »

François Duprat: Ideologia partii Baas

François Duprat: Ideologia partii Baas

Jedyną arabską partią nacjonalistyczną godną tej nazwy pozostaje Baas. Różne ruchy nawiązujące do naseryzmu nie były w stanie doprowadzić do stworzenia poważnej siły ideologicznej i politycznej w krajach arabskich. Baas… Czytaj więcej »

René Guénon: Tradycja versus zwyczaj

René Guénon: Tradycja versus zwyczaj

Wielokrotnie demaskowaliśmy dziwną pomyłkę, której wciąż dokonują dzisiejsi ludzie pomiędzy tradycją a zwyczajem; zaiste, współcześni zdecydowanie mają tendencję do określania mianem ‚tradycji’ wszelkiego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę są jedynie… Czytaj więcej »

Julius Evola: Góry, duchowość, przebudzenie

Julius Evola: Góry, duchowość, przebudzenie

We współczesnym świecie istnieją dwa czynniki, które bardziej niż jakiekolwiek inne są odpowiedzialne za utrudnianie naszej realizacji duchowości znanej najstarszym tradycjom; pierwszym z nich jest abstrakcyjny charakter naszej kultury; drugim… Czytaj więcej »

Claudio Mutti: Ferenc Szálasi i Strzałokrzyżowcy – węgierski narodowy socjalizm

Claudio Mutti: Ferenc Szálasi i Strzałokrzyżowcy – węgierski narodowy socjalizm

W żyłach urodzonego 6 stycznia 1897 r. w Kassa (Koszyce w dzisiejszej Słowacji) Ferenca Szálasiego płynęła krew węgierska, słowacka, rusińska, ormiańska i niemiecka. Po ojcu, oficerze w służbie Austro-Węgier, odziedziczył… Czytaj więcej »

Henryk Duran: Ekonomia miłosierdzia. Chrześcijańska koncepcja gospodarcza Adama Doboszyńskiego

Henryk Duran: Ekonomia miłosierdzia. Chrześcijańska koncepcja gospodarcza Adama Doboszyńskiego

„Ustrój gospodarczy winien zapewnić rodzinom dobrobyt, aby rodzice naprawdę mogli wychować swe dzieci. Aby takie warunki stworzyć trzeba zrzec się fałszywego bogactwa, to znaczy obfitości pieniądza, używanego w sposób nierozumny… Czytaj więcej »