Lista/Grid

Historia Subscribe to Historia

Joseph de Maistre: Inkwizycja Hiszpańska

Joseph de Maistre: Inkwizycja Hiszpańska

Wielkim klęskom politycznym, a zwłaszcza gwałtownym atakom na państwo można zapobiec lub odeprzeć je jedynie za pomocą równie gwałtownych środków. Prawda ta należy do najbardziej niezaprzeczalnych aksjomatów politycznych. Przy wszelkiego… Czytaj więcej »

Henry Ford: Historyczne podstawy żydowskiego imperializmu

Henry Ford: Historyczne podstawy żydowskiego imperializmu

Od chwili rozpoczęcia niniejszego cyklu artykułów nastąpiło u nas wielkie rozwiązanie języków na temat kwestii żydowskiej i żydowskiego programu owładnięcia światem. Obecnie można już wymówić słowo „Żyd” w zupełnie poważnej… Czytaj więcej »

Melvin Sickler: Złowroga działalność masonerii

Melvin Sickler: Złowroga działalność masonerii

Wielu ludzi traktuje masonerię jako instytucję społeczną o charakterze dobroczynnym. Jej sekretne ryty i praktyki potęgują jej tajemniczość. Oficjalnie masoneria uważa się za sekretne bractwo, nie będące sektą, nauczające wzniosłego… Czytaj więcej »

Dr Dariusz Ratajczak: Rewizjonizm Holocaustu

Dr Dariusz Ratajczak: Rewizjonizm Holocaustu

Od połowy lat 70-tych Holocaust, traktowany jako religia, jako coś wyjątkowego, nie mającego precedensu w dziejach świata, zaczyna spotykać się z odporem ze strony historyków-rewizjonistów. Krytykują oni nie tylko jego… Czytaj więcej »

Dokument historyczny: Protokoły Mędrców Syjonu

Dokument historyczny: Protokoły Mędrców Syjonu

Lekturę „Protokołów Mędrców Syjonu” rekomendują nasi przyjaciele ze Złotego Świtu, są one także niezwykle popularne w świecie arabskim oraz Iranie. Przypominamy więc ten historyczny dokument. Oczywiście wiemy, że jest to… Czytaj więcej »

Arkadiusz Karbowiak: Proces Norymberski – farsa sądowa

Arkadiusz Karbowiak: Proces Norymberski – farsa sądowa

1 października 1946 roku zakończył się w Norymberdze procesu przeciwko głównym tzw. hitlerowskim zbrodniarzom wojennym. Dziś, gdy coraz częściej w ogniu politycznych polemik pojawiają się sformułowania mówiące o konieczności dokonania… Czytaj więcej »

Ks. prof. Michał Poradowski: Nowy Światowy Ład

Ks. prof. Michał Poradowski: Nowy Światowy Ład

Obecnie coraz częściej nie tylko mówi się na temat Nowego Światowego Ładu, ale także zaczyna się go realizować i to najczęściej wbrew woli zainteresowanych narodów, państw i historycznych instytucji politycznych…. Czytaj więcej »

Ks. prof. Michał Poradowski: Zatrute dziedzictwo Rewolucji Francuskiej

Ks. prof. Michał Poradowski: Zatrute dziedzictwo Rewolucji Francuskiej

Tym co najbardziej wszystkich interesuje, gdy chodzi o rewolucję francuską, jest jej wkład do kultury nie tylko swego kraju, ale i europejskiej, a nawet do kultury powszechnej; to wiec co… Czytaj więcej »

Bp Józef Sebastian Pelczar: Rewolucja francuska – dzieło masonerii

Bp Józef Sebastian Pelczar: Rewolucja francuska – dzieło masonerii

Rewolucję francuską można słusznie zaliczyć do najważniejszych zdarzeń dziejowych, bo nie tylko zmieniła radykalnie postać Francji, ale rzuciła w świat posiew nowych idei, a tym samym stała się początkiem nowej… Czytaj więcej »

Dr Dariusz Ratajczak: Konflikt w Irlandii Północnej

Dr Dariusz Ratajczak: Konflikt w Irlandii Północnej

Aby zrozumieć jeden z ostatnich klasycznych konfliktów etniczno religijnych w Europie Zachodniej, a takie podłoże mają animozje miedzy protestantami i katolikami w Irlandii Północnej, czyli w sześciu hrabstwach tworzących Ulster… Czytaj więcej »