Petycja w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce

Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze Środowiska
Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze
Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:
„nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
„nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
„rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
„proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.

Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.

W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Petycja do wypełnienia tutaj: http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

Dziękujemy Pani Jadwidze Łopacie  z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) za przesłanie do nas petycji i przekazanie informacji dotyczących działań przeciwko GMO.

Prezentujemy także film z Festiwalu Kultura Natura STOP GMO, który odbył się w dniach 9-11 grudnia 2011 r. w całej Polsce:

Jednocześnie informujemy, że popieramy idee walki z GMO, ale niekoniecznie utożsamiamy się z ideami prezentowanymi przez niektóre podmioty uczestniczące w akcji.


Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , ,

Podobne wpisy:

 • 4 stycznia 2013 -- Stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w sprawie tzw. zakazu GMO
  "Jest zakaz upraw ale BRAK ZAKAZU SPRZEDAŻY! Takie dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce bowiem Niem...
 • 26 stycznia 2012 -- Stanowisko koalicji „Polska wolna od GMO” w sprawie projektu ustawy o nasiennictwie
  W związku z przedłożeniem przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie, koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” oświadcza, że inicjatywa ta sprowadza się ...
 • 26 września 2012 -- GMO – udokumentowane zło
  Nowe francuskie badania dowodzą, że długotrwałe spożywanie organizmów modyfikowanych genetycznie może spowodować poważne zaburzenia zdrowotne. Jak informują PortalSpożywczy.pl ora...
 • 27 listopada 2012 -- Zakazane słowo Monsanto
  Jeszcze nie tak dawno krążyła po Internecie ciekawa informacja, że wpisanie słowa „Monsanto” na forum lub w komentarzach witryny internetowej Gazety Wyborczej powoduje automatyczne...
 • 17 października 2012 -- GMO a żywe organizmy
  Organizmy zmodyfikowane genetycznie mogą się łączyć z bakteriami w naszym układzie trawiennym i ulegać w ten sposób ciągłemu powielaniu. Badania wykazały, że w naszych organizmach ...