Regulamin

I. Normy ogólne

1. Użytkownik publikuje swoje teksty i wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Redakcja portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści materiałów zamieszczane przez użytkowników.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania  tekstów i wypowiedzi oraz zastosowania w razie konieczności czasowego bądź całkowitego zakazu korzystania z portalu (blokada konta)
4. Użytkownik, wypowiadając się na portalu, wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera – codziennych informacji z podsumowania dnia oraz informacji o ważnych wydarzeniach. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości jest możliwa po przesłaniu stosownego e-maila na skrzynkę pocztową redakcji.

II. Normy porządkowe

1. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu komentarzy lub tekstów sprzecznych z prawem polskim lub naruszających prawa innych osób.
2. Użytkowników portalu obowiązuje przestrzeganie kultury wypowiedzi.
3. Redakcja, zgodnie z art. I pkt 3, zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów naruszających zasady określone w art. II pkt 1 i 2.

III. Umieszczanie materiałów na łamach portalu

1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w serwisie tekstów, komentarzy i zdjęć.
2. Użytkownik, zamieszczając lub wysyłający drogą e-mail tekst lub zdjęcie do publikacji jednocześnie oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik, dodający tekst lub zdjęcie osoby trzeciej oświadcza, że posiada stosowną zgodę na rozpowszechnianie danego materiału i jest zobowiązany do opatrzenia tego materiału źródłem lub podpisem autora.
4. Osoby naruszające zasady art. III pkt. 2 i 3 narażają się na wyłączną odpowiedzialność karną lub cywilną.