Lista/Grid

Tomasz Jazłowski Subscribe to Tomasz Jazłowski

Tomasz Jazłowski: „Wolność jest w nas”

Tomasz Jazłowski: „Wolność jest w nas”

Tak reklamowany swego czasu przez telewizję „polską” i inne polskojęzyczne mass-media film Rafała Wieczyńskiego pt. „Popiełuszko – wolność jest w nas” okazał się, jak można się było spodziewać, ładnie podanym… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Historia zasłyszana

Tomasz Jazłowski: Historia zasłyszana

Wiele lat temu podczas rozmowy z nieżyjącym już znanym działaczem NSZZ „Solidarność ‘80” dowiedziałem się parę interesujących faktów z historii najnowszej. Oto, co opowiedział: L. W. – w latach 1970-1976… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Cywilizacja łacińska wobec innych cywilizacji

Tomasz Jazłowski: Cywilizacja łacińska wobec innych cywilizacji

Walka, która nieprzerwanie toczy się w dziejach świata, jest walką duchową, niematerialistyczną – walką różnych cywilizacji. Będzie ona trwała tak długo, jak długo będą funkcjonować obok siebie różne kręgi cywilizacyjne…. Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Europa zjednoczona czy chrześcijańska?

Tomasz Jazłowski: Europa zjednoczona czy chrześcijańska?

Na naszych oczach rozgrywa się jedna z ostatnich bitew o Europę w jej chrześcijańskim wymiarze. Atakowane są podstawowe wartości narodowe i religijne. Prawdziwych patriotów i wyznawane przez nich zasady moralne… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Polska bez polskiej prasy

Tomasz Jazłowski: Polska bez polskiej prasy

Środki masowego przekazu (prasa, radio, internet, TV) są czynnikami współdecydującymi o postawie moralnej i patriotycznej Narodu. Dlatego też zawsze powinny znajdować się w rękach polskich, bez względu czy jest to… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Laicyzacja państw i społeczeństw

Tomasz Jazłowski: Laicyzacja państw i społeczeństw

W wyniku wprowadzenia w życie dekretu II Soboru Watykańskiego Dignitatis humanae o wolności religijnej, praktycznie dotychczasowe państwa katolickie – Hiszpania, Włochy oraz niektóre kantony szwajcarskie, jak również kraje Ameryki Południowej… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Europa w morzu islamu

Tomasz Jazłowski: Europa w morzu islamu

Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Przysłowie to można by zastosować do Palestyńczyków, ale patrząc przez ten pryzmat, możemy nie dostrzec, jak wielkim zagrożeniem dla Europy jest islam. Problem ten… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Nacjonalizm a faszyzm

Tomasz Jazłowski: Nacjonalizm a faszyzm

Na początku należy stwierdzić, iż pomiędzy nacjonalizmem a faszyzmem istnieją duże różnice programowe. Propaganda prowadzona przez ostatnie dziesięciolecia wmówiła ludziom, że pomiędzy faszyzmem, nazizmem (hitleryzmem) i nacjonalizmem można postawić znak… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Sekty religijne jako zorganizowany ruch antynarodowy

Tomasz Jazłowski: Sekty religijne jako zorganizowany ruch antynarodowy

Czym jest sekta? Jaka jest jej definicja? Otóż, nazwa „sekta” pochodzi od łacińskiego słowa seco, secare , co znaczy  oddzielny, oddzielony. Pojęcie sekty sprowadza się do odcięcia się pewnej grupy… Czytaj więcej »

Tomasz Jazłowski: Kara śmierci – zbrodnia czy sprawiedliwość?

Tomasz Jazłowski: Kara śmierci – zbrodnia czy sprawiedliwość?

Od wielu lat trwa w Polsce dyskusja nad jakże tylko z pozoru kontrowersyjnym tematem – karą śmierci. Jak pokazują statystyki większość kryminalistów, dewiantów seksualnych po odsiedzeniu wyroku dokonuje jeszcze potworniejszych… Czytaj więcej »