Lista/Grid

Adam Danek Subscribe to Adam Danek

Adam Danek: Cywilizacja Śmierci przegrała

Adam Danek: Cywilizacja Śmierci przegrała

Szum medialny wokół tak zwanej sprawy profesora Chazana początkowo sprawiał nieco chaotyczne wrażenie co do intencji jego autorów. Klarowną wymowę uzyskał dopiero za sprawą niejakiego profesora Romualda Dębskiego, ginekologa-położnika, zaproszonego… Czytaj więcej »

Adam Danek: Nie jestem Europejczykiem

Adam Danek: Nie jestem Europejczykiem

W tekście „Jestem Europejczykiem”, określonym w podtytule jako „osobisty manifest europeizmu”, Ronald Lasecki przekonująco dowodzi, iż nie ma sensu identyfikowanie się współcześnie z takimi kategoriami, jak Zachód, cywilizacja zachodnia czy… Czytaj więcej »

Adam Danek: Powrót do pozytywizmu

Adam Danek: Powrót do pozytywizmu

Walczyć, walczyć, walczyć!  Cyrano de Bergerac  „Na naszych oczach historia przyspieszyła.” – obwieścił dramatycznie polski minister spraw zagranicznych, rozpoczynając swoje doroczne sejmowe exposé. W praktyce chodziło mu w tym efekciarskim… Czytaj więcej »

Adam Danek: Palestyna nie jest mirażem

Adam Danek: Palestyna nie jest mirażem

Czasem trzeba stwierdzić własną pomyłkę. W napisanych przed paroma miesiącami artykułach „Palestyńskie miraże” i „Bliskowschodni węzeł” starałem się wykazać brak podstaw dla istnienia odrębnego państwa palestyńskiego. Czytając je dzisiaj, dostrzegam… Czytaj więcej »

Adam Danek: W stronę nacjonalizmu plebejskiego

Adam Danek: W stronę nacjonalizmu plebejskiego

Polscy narodowcy zarzucają swoim adwersarzom (częściej skądinąd urojonym niż rzeczywistym) piłsudczykom nonsensowny kult jednostki, której samo nazwisko starczyć ma im za ideę i program. Po czym sami postępują dokładnie według… Czytaj więcej »

Adam Danek: Mieć albo nie mieć

Adam Danek: Mieć albo nie mieć

Na ogół niewiele zjawisk wydaje się nam równie oczywiste, co ludzka skłonność do powiększania własnego majątku. W oczach większości z nas chęć bogacenia się nie wymaga żadnych uzasadnień, bo jest… Czytaj więcej »

Adam Danek: Bliskowschodni węzeł

Adam Danek: Bliskowschodni węzeł

Lektura polemicznych odpowiedzi [1] na mój tekst „Palestyńskie miraże” przekonała mnie o potrzebie uzupełnienia jego treści o sprawy, które wcześniej pozostawiłem domyślności czytelnika lub tylko wstępnie zasygnalizowałem. W poniższym szkicu… Czytaj więcej »

Adam Danek: Dobrodziejstwa kryzysu ekonomicznego

Adam Danek: Dobrodziejstwa kryzysu ekonomicznego

Od kilku lat państwa europejskie zmagają się z osławionym „kryzysem”. W obliczu zwijania się krajowych gospodarek, kurczących się rynków, rosnącego bezrobocia i (selektywnych skądinąd) oszczędności budżetowych liczne grupy tak zwanych… Czytaj więcej »

Adam Danek: Palestyńskie miraże

Adam Danek: Palestyńskie miraże

W nacjonalistycznych środowiskach Europy, w tym Polski, powszechnym poparciem cieszy się postulat utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego – kosztem Izraela, z którego terytorium miałoby ono zostać wykrojone. Ugrupowania i ruchy nacjonalistów… Czytaj więcej »

Adam Danek: Najstarszy patron wolnościowców

Adam Danek: Najstarszy patron wolnościowców

„Wolnościowcy” uważają, iż człowiek powinien być „wolny”, to znaczy móc robić wszystko, co zechce, z jednym zastrzeżeniem – pod warunkiem, że „nie krzywdzi innego człowieka”. Wyrażenie „nie krzywdzi” tłumaczy się… Czytaj więcej »