Lista/Grid

Religia Subscribe to Religia

Hugon Hajducki: Czy wolno jeszcze nawracać żydów?

Hugon Hajducki: Czy wolno jeszcze nawracać żydów?

Myśli zawarte w przyjętej po burzliwych dyskusjach w trakcie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” wielu Ojcom wydawały się kontrowersyjne. O. Ralf Wiltgen… Czytaj więcej »

Ks. Renat Berthod: Protestanckie oblicze Novus Ordo

Ks. Renat Berthod: Protestanckie oblicze Novus Ordo

Kościół Chrystusowy ustanowiony został do pełnienia dwojakiej misji: dla szerzenia Wiary Świętej i dla uświęcania tych, którzy odkupieni zostali Krwią Zbawiciela. Poprzez wszystkie wieki niesie on ludziom Wiarę i łaskę:… Czytaj więcej »

Ks. Vincent Micelli: Chaos liturgiczny a nadejście Antychrysta

Ks. Vincent Micelli: Chaos liturgiczny a nadejście Antychrysta

Ponad sto lat temu, w czasach raczej spokojnych, a nawet – w porównaniu do powszechnej apostazji i religijnego zamieszania naszych czasów – chrześcijańskich, kard. Jan Henryk Newman w proroczych słowach… Czytaj więcej »

Ks. Michel Simoulin: Kościół i Synagoga

Ks. Michel Simoulin: Kościół i Synagoga

Wiele powiedziano i napisano o stosunkach pomiędzy Kościołem a Judaizmem od czasów Soboru Watykańskiego II i jego deklaracji Nostra aetate. Poniżej przytaczamy opinie wyrażone w przedmiotowym temacie przez nawróconego Żyda,… Czytaj więcej »

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Prawdziwe szczęście

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Prawdziwe szczęście

Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku stanu, a każdy dąży… Czytaj więcej »

Ks. Robert Mäder: Chcemy rewolucji katolickiej!

Ks. Robert Mäder: Chcemy rewolucji katolickiej!

Po 300 latach pogaństwo w światowym państwie Rzymu zostało przezwyciężone. Kiedy cesarz Konstantyn w r. 313 ogłosił wolność religii chrześcijańskiej, czy było to co innego, jak uroczyste publiczne wprowadzenie na… Czytaj więcej »

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Wielkość a świętość

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Wielkość a świętość

Każdy święty – to wielki człowiek, ale nie każdy wielki był świętym zarazem, chociaż nieraz bardzo ludzkości się przysłużył. Zachodzi jednak między nimi pewne podobieństwo. Pomijam tu ludzi głośnych z… Czytaj więcej »

John Vennari: Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów

John Vennari: Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów

„Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach, jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów, chrześcijanie umieli uznać grzechy, popełnione przez wielu z nich przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw, a przez to zdołali… Czytaj więcej »

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Nasza taktyka i prawdziwa walka

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Nasza taktyka i prawdziwa walka

Rycerz, Milicja, walka; wojowniczo brzmią te słowa bo – i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów, kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale – prawdziwą walkę. Jakaż jej taktyka? Przede… Czytaj więcej »

Tomasz a Kempis: O sądzie i karze za grzechy

Tomasz a Kempis: O sądzie i karze za grzechy

1. We wszystkich sprawach myśl o końcu i wyobrażaj sobie, że stoisz przed surowym Sędzią, przed którym nic nie da się ukryć, którego nie zjednają dary, który nie przyjmuje żadnych… Czytaj więcej »