Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Narody wszakże europejskie nie są równe, ani swym położeniem, ani swą psychiką. Są narody potężne i są słabsze; są bogate i są biedniejsze; są wysokie kulturą materialną, przywykłe do zbytku… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: O potrzebie organizacji narodu

Bogdan Byrzykowski: O potrzebie organizacji narodu

Problem elit narodowych, to problem ze wszech miar zasługujący na uwagę. Rozwój nacjonalizmów w drugiej połowie XIX wieku, postawił go w centrum swych zainteresowań. Stało się to dzięki rozwijanej przez… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: Ekonomia krwi i obce agentury

Adam Doboszyński: Ekonomia krwi i obce agentury

Zauważmy: wszystkie agentury pchają nas dziś do przelewu polskiej krwi. Najgorliwszymi zwolennikami powstania w Polsce (t.j. akcji zbrojnej zanim potęga militarna Niemiec zostanie ostatecznie złamana) są dziś komuniści oraz najciemniejsi… Czytaj więcej »

Tadeusz Gluziński: Wychowanie Narodowe

Tadeusz Gluziński: Wychowanie Narodowe

Nowoczesna szkoła państwowa, wraz z jej „wychowaniem państwowym” stała się z założenia swego całkiem bezideowa. Nie budzi w wychowankach miłości do żadnego celu wyższego, co najwyżej szczepi w ich umysłach… Czytaj więcej »

António de Oliveira Salazar: Duch Rewolucji Narodowej

António de Oliveira Salazar: Duch Rewolucji Narodowej

Trudno byłoby wyjaśnić genezę rewolucji narodowej, rozpoczętej w dniu 28 maja 1926 roku i poprowadzonej nieledwie od samego początku pod kierownictwem Prezydenta Republiki, bez sięgnięcia do jej podstaw ideologicznych. Zasady,… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Kryzys cywilizacji europejskiej i wyzwania dla narodu

Roman Dmowski: Kryzys cywilizacji europejskiej i wyzwania dla narodu

Przewrót dzisiejszy w świecie znany jest ogólnie pod mianem kryzysu gospodarczego. Coraz więcej wszakże faktów świadczy, że załamanie się postępu gospodarczego, z którego cywilizacja nasza była taka dumna, jest wprawdzie… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Polityka Polski jako kraju katolickiego

Roman Dmowski: Polityka Polski jako kraju katolickiego

Państwo polskie jest państwem katolickim. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką, i nie jest katolickim w takim czy innym procencie. Z naszego stanowiska jest… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: Trzy jakości narodu

Bogdan Byrzykowski: Trzy jakości narodu

Naród jest to zbiorowość, której wyrazicielami są ludzie, zarówno w swym wymiarze fizycznym (biologicznym), intelektualnym, jak i moralnym. Średnia poziomów tych sfer życia indywidualnego wszystkich ludzi na naród się składających… Czytaj więcej »

Jan Mosdorf: Idea

Jan Mosdorf: Idea

Ze wszystkich typów twórczości najmniej wydajną jest ta, której motorem jest utrzymanie stopy życiowej, wydajniejszą ta, która wprawia w ruch motor zysku. Najwydajniejsza staje się praca dla zadowolenia aspiracji twórczych… Czytaj więcej »

Corneliu Zelea Codreanu: Ruch Legionowy jako szkoła duchowa

Corneliu Zelea Codreanu: Ruch Legionowy jako szkoła duchowa

Partia polityczna jest spółką wykorzystującą głosy ogółu. Wszystkie partie są demokratyczne, gdyż wykorzystują wybory w ten sam sposób. Lekceważą interesy narodu i kraju, zaspokajając jedynie interesy swoich działaczy. Wszystkie partie… Czytaj więcej »