Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Witold Rościszewski: Kwestia żydowska

Witold Rościszewski: Kwestia żydowska

Nie ma w Polsce zagadnienia o którym mówiłoby się więcej i głośniej, jak o kwestii żydowskiej. Nie chodzi tu już o nas Polaków. Żydzi krzyczą na całe gardło o wyrządzanej… Czytaj więcej »

Jan Grabowski: Wierzę w Wielką Polskę

Jan Grabowski: Wierzę w Wielką Polskę

Wiem, że Naród mój jest jednym z najzdolniejszych i najdzielniejszych, że ma przed sobą ogromne możliwości, że najlepiej wyraża niezniszczalne pierwiastki naszej cywilizacji. Wiem, że Naród mój cierpi nędzę, że… Czytaj więcej »

Adam Gmurczyk: Od „Jestem Polakiem” do „Szczerbca”

Adam Gmurczyk: Od „Jestem Polakiem” do „Szczerbca”

10 października 1983 roku, w mieszkaniu Jana Matłachowskiego, jednego z członków ścisłego tajnego kierownictwa Ruchu Narodowego okresu przedwojennego, Bogdan Byrzykowski i Adam Gmurczyk podjęli decyzję o rozwinięciu praktycznie nie istniejącej… Czytaj więcej »

Zygmunt Dziarmaga: Żołnierze w służbie Narodu

Zygmunt Dziarmaga: Żołnierze w służbie Narodu

Niepodległość ideowa Młode pokolenie polskie jest niepodległe ideowo. To prawda oczywista, której zaprzeczyć, lub unicestwić nie zdołają żadne, najbardziej nawet zaborcze, formacje polityczne starego typu. Młode pokolenie nie poddało się… Czytaj więcej »

William Gerles: GUD – kronika bojowa francuskich NR

William Gerles: GUD – kronika bojowa francuskich NR

Groupe Union Défense jest ruchem, który nie stroni od stosowania przemocy w walce z przeciwnikami politycznymi jako środka do osiągania określonych celów. Aby ukazać ten aspekt działalności na konkretnych przykładach… Czytaj więcej »

Jan Mosdorf: Nasza Idea – polski nacjonalizm

Jan Mosdorf: Nasza Idea – polski nacjonalizm

„Celem ludzi, istot niedoskonałych, jest dążenie do Boga. Bóg jest pełnią doskonałości. Dążenie do Boga, to dążenie do doskonałości. Nasza skażona natura stawia nam na tej drodze opory. Porównałem już… Czytaj więcej »

Tadeusz Lipkowski: Obóz Narodowy jest siłą rewolucyjną

Tadeusz Lipkowski: Obóz Narodowy jest siłą rewolucyjną

Dokonywuje się w Polsce zasad­nicze przegrupowanie sił politycz­nych. Zarysowuje się coraz wyraźniej linia frontu i koncentrują­ce się po obu jej stronach armie. Proces ten, zapowiadający zbliża­jącą się rozgrywkę o zasadniczy… Czytaj więcej »

Bronisław Onufry Kopczyński: Ruch Młodych jest ruchem kulturalnym

Bronisław Onufry Kopczyński: Ruch Młodych jest ruchem kulturalnym

Aby Polska stała się narodem wielkim, nie wystarczy zmienić ustroju jej państwa, jej struktury społecznej i form gospodarczych. Idea Wielkiej Polski prócz doskonałych form wymaga przede wszystkim odrodzenia ducha, wy­niesie… Czytaj więcej »

Zygmunt Dziarmaga: Ci, co żerują na Idei

Zygmunt Dziarmaga: Ci, co żerują na Idei

Żołnierze i dekownicy W każdej wojnie biorą udział ci, którzy walczą, i ci… którzy się przy­glądają. Jedne oddziały przebywają w pierwszych liniach frontu, drugie są w pogotowiu, żeby zastąpić tych,… Czytaj więcej »

Klaudia Grzesica-Wolczyńska: Odrodzenie Europy. Koncepcja Trzeciej Pozycji

Klaudia Grzesica-Wolczyńska: Odrodzenie Europy. Koncepcja Trzeciej Pozycji

Centralne założenia Trzeciej Pozycji Nacjonalizm chrześcijańsko – rewolucyjny stanowiący podstawę wizji funkcjonowania mikrostruktur (grupa pierwotna czyli rodzina) oraz makrostruktur (np. państwo) oraz ich wzajemnych relacji, powiązań i metod działania. Jako… Czytaj więcej »