Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Roman Dmowski: Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią

Roman Dmowski: Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią

Zagadnienie roli Kościoła w życiu państw i ludów przybierało rozmaitą, czasami bardzo ostrą postać w różnych okresach dziejów średniowiecznych i nowożytnych. W najtrudniejszą wszakże i najniebezpieczniejszą fazę weszło ono, zaczynając… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: Państwo, naród, nacjonalizm

Bogdan Byrzykowski: Państwo, naród, nacjonalizm

Przełomowym momentem w dziejach ludzkości było powstanie państw. Od chwili owej koło cywilizacyjnego rozwoju człowieka doznało zawrotnego przyspieszenia. Państwo, jako tak oczywisty i realny fakt społeczny, w którym rodzimy się… Czytaj więcej »

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

1. Wschodnie Niemcy cmentarzyskiem słowiańskim Niemcy nie są narodem tak jednolitym, jak np. Polacy. Poza zróżnicowaniem religijnym i językowym, odgrywa u nich bardzo poważną rolę zróżnicowanie szczepowe, czyli jak to… Czytaj więcej »

Ignacy Kleszczyński: Ten, który był nadzieją Rumunii

Ignacy Kleszczyński: Ten, który był nadzieją Rumunii

Motto: Un jour, sur nos tombeaux Les bies seront plus beaux. (Kiedyś na grobach naszych Tym bujniej wzejdzie ruń). Z hymnu monarchistów francuskich. W Rumunii zamordowano Cornelio Zelea Codreanu wraz… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Narody wszakże europejskie nie są równe, ani swym położeniem, ani swą psychiką. Są narody potężne i są słabsze; są bogate i są biedniejsze; są wysokie kulturą materialną, przywykłe do zbytku… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: O potrzebie organizacji narodu

Bogdan Byrzykowski: O potrzebie organizacji narodu

Problem elit narodowych, to problem ze wszech miar zasługujący na uwagę. Rozwój nacjonalizmów w drugiej połowie XIX wieku, postawił go w centrum swych zainteresowań. Stało się to dzięki rozwijanej przez… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: Ekonomia krwi i obce agentury

Adam Doboszyński: Ekonomia krwi i obce agentury

Zauważmy: wszystkie agentury pchają nas dziś do przelewu polskiej krwi. Najgorliwszymi zwolennikami powstania w Polsce (t.j. akcji zbrojnej zanim potęga militarna Niemiec zostanie ostatecznie złamana) są dziś komuniści oraz najciemniejsi… Czytaj więcej »

Tadeusz Gluziński: Wychowanie Narodowe

Tadeusz Gluziński: Wychowanie Narodowe

Nowoczesna szkoła państwowa, wraz z jej „wychowaniem państwowym” stała się z założenia swego całkiem bezideowa. Nie budzi w wychowankach miłości do żadnego celu wyższego, co najwyżej szczepi w ich umysłach… Czytaj więcej »

António de Oliveira Salazar: Duch Rewolucji Narodowej

António de Oliveira Salazar: Duch Rewolucji Narodowej

Trudno byłoby wyjaśnić genezę rewolucji narodowej, rozpoczętej w dniu 28 maja 1926 roku i poprowadzonej nieledwie od samego początku pod kierownictwem Prezydenta Republiki, bez sięgnięcia do jej podstaw ideologicznych. Zasady,… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Kryzys cywilizacji europejskiej i wyzwania dla narodu

Roman Dmowski: Kryzys cywilizacji europejskiej i wyzwania dla narodu

Przewrót dzisiejszy w świecie znany jest ogólnie pod mianem kryzysu gospodarczego. Coraz więcej wszakże faktów świadczy, że załamanie się postępu gospodarczego, z którego cywilizacja nasza była taka dumna, jest wprawdzie… Czytaj więcej »