Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Jan Korolec: Brak planu a przyszłość Polski

Jan Korolec: Brak planu a przyszłość Polski

Jeśli spojrzeć na stosunki w Polsce z perspektywy szeregu lat, to można zauważyć w szeregu dziedzin postęp większy lub mniejszy. Naród polski dokonał niewątpliwie szeregu rzeczy. Niektóre z nich pozostaną… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Naród i państwo – fundamenty naszej Idei

Roman Dmowski: Naród i państwo – fundamenty naszej Idei

Naród jest wytworem życia państwowego. Wszystkie istniejące narody mają swoje własne państwa albo je niegdyś miały i bez państwa żaden naród nie powstał. Fakt istnienia państwa daje początek idei państwowej,… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: Demokracja czy totalizm?

Bogdan Byrzykowski: Demokracja czy totalizm?

W numerze 13/17, datowanym 1 sierpnia/15 września 1987 roku, londyńskiej „Myśli Polskiej”, pisma wydawanego przez Stronnictwo Narodowe na Emigracji, ukazały się trzy interesujące materiały. W intencji redakcji mają one inspirować… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Nacjonalizm w krajach katolickich

Roman Dmowski: Nacjonalizm w krajach katolickich

Jedną z najbardziej skomplikowanych i najbardziej interesujących reakcji na przewagę narodów protestanckich w świecie było zjawienie się pod koniec ubiegłego stulecia w krajach katolickich ruchu, zwanego nacjonalizmem. Jednocześnie występuje ten ruch… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Narody katolickie i protestanckie

Roman Dmowski: Narody katolickie i protestanckie

Postacią społecznego bytu, do której nas doprowadziła ewolucja dziejowa w łonie naszej cywilizacji jest naród nowoczesny. Moralny związek ludzi w narodzie jest dziś główną potęgą, tworzącą dzieje. Wiele mówimy i piszemy… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią

Roman Dmowski: Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią

Zagadnienie roli Kościoła w życiu państw i ludów przybierało rozmaitą, czasami bardzo ostrą postać w różnych okresach dziejów średniowiecznych i nowożytnych. W najtrudniejszą wszakże i najniebezpieczniejszą fazę weszło ono, zaczynając… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: Państwo, naród, nacjonalizm

Bogdan Byrzykowski: Państwo, naród, nacjonalizm

Przełomowym momentem w dziejach ludzkości było powstanie państw. Od chwili owej koło cywilizacyjnego rozwoju człowieka doznało zawrotnego przyspieszenia. Państwo, jako tak oczywisty i realny fakt społeczny, w którym rodzimy się… Czytaj więcej »

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

1. Wschodnie Niemcy cmentarzyskiem słowiańskim Niemcy nie są narodem tak jednolitym, jak np. Polacy. Poza zróżnicowaniem religijnym i językowym, odgrywa u nich bardzo poważną rolę zróżnicowanie szczepowe, czyli jak to… Czytaj więcej »

Ignacy Kleszczyński: Ten, który był nadzieją Rumunii

Ignacy Kleszczyński: Ten, który był nadzieją Rumunii

Motto: Un jour, sur nos tombeaux Les bies seront plus beaux. (Kiedyś na grobach naszych Tym bujniej wzejdzie ruń). Z hymnu monarchistów francuskich. W Rumunii zamordowano Cornelio Zelea Codreanu wraz… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Roman Dmowski: Wartości i siła polskiego narodu

Narody wszakże europejskie nie są równe, ani swym położeniem, ani swą psychiką. Są narody potężne i są słabsze; są bogate i są biedniejsze; są wysokie kulturą materialną, przywykłe do zbytku… Czytaj więcej »