Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Adam Gmurczyk: Nowy nacjonalizm – Narodowa Rewolucja XXI wieku

Adam Gmurczyk: Nowy nacjonalizm – Narodowa Rewolucja XXI wieku

Świat XXI wieku w sposób znaczący odbiega od tego, jakim był lat temu jeszcze 60 czy 70. Współczesne społeczeństwo rzeczywistości demoliberalnej pozbawione jest bowiem wszystkich tych wartości, które dotąd kształtowały… Czytaj więcej »

Mirosław Żochowski: My, polscy nacjonaliści

Mirosław Żochowski: My, polscy nacjonaliści

Toniemy w myślach o Wielkiej Polsce, o jej ładzie, sile, miejscu w Europie i świecie. Myślimy o wyższej formie organizacji życia narodów w Europie Ojczyzn. Wszyscy też, lub prawie wszyscy… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Polityka narodowa drogą do Wielkiej Polski

Roman Dmowski: Polityka narodowa drogą do Wielkiej Polski

Polityka narodowa takiego, jak nasz, i w takim znajdującego się położeniu, nie może być naśladowaniem ani narodów mających niezawisły byt państwowy, ani narodowości nie posiadających własnej tradycji państwowej i budujących… Czytaj więcej »

Stanisław Piasecki: Idea przebudowy nacjonalistycznej

Stanisław Piasecki: Idea przebudowy nacjonalistycznej

Byliśmy bodaj w „Prosto z mostu” pierwsi, którzyśmy zwrócili uwagę na problem, tak szeroko dziś dyskutowany pod nazwą „jedności młodego pokolenia”. Pisał o tym dawno już Wasiutyński w felietonie pt…. Czytaj więcej »

Andrzej Trzebiński: Rewolucyjność Nacjonalizmu

Andrzej Trzebiński: Rewolucyjność Nacjonalizmu

Myśl Nacjonalizmu walczy z człowiekiem “déraciné”, z człowiekiem pozaśrodowiskowym, z całym tym dziewiętnastowiecznym nomadyzmem człowieka pozbawionego własnego miejsca w świecie. Walczy ofiarnie i odważnie. Nie boi się nawet tak niepopularnego… Czytaj więcej »

Jan Korolec: Brak planu a przyszłość Polski

Jan Korolec: Brak planu a przyszłość Polski

Jeśli spojrzeć na stosunki w Polsce z perspektywy szeregu lat, to można zauważyć w szeregu dziedzin postęp większy lub mniejszy. Naród polski dokonał niewątpliwie szeregu rzeczy. Niektóre z nich pozostaną… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Naród i państwo – fundamenty naszej Idei

Roman Dmowski: Naród i państwo – fundamenty naszej Idei

Naród jest wytworem życia państwowego. Wszystkie istniejące narody mają swoje własne państwa albo je niegdyś miały i bez państwa żaden naród nie powstał. Fakt istnienia państwa daje początek idei państwowej,… Czytaj więcej »

Bogdan Byrzykowski: Demokracja czy totalizm?

Bogdan Byrzykowski: Demokracja czy totalizm?

W numerze 13/17, datowanym 1 sierpnia/15 września 1987 roku, londyńskiej „Myśli Polskiej”, pisma wydawanego przez Stronnictwo Narodowe na Emigracji, ukazały się trzy interesujące materiały. W intencji redakcji mają one inspirować… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Nacjonalizm w krajach katolickich

Roman Dmowski: Nacjonalizm w krajach katolickich

Jedną z najbardziej skomplikowanych i najbardziej interesujących reakcji na przewagę narodów protestanckich w świecie było zjawienie się pod koniec ubiegłego stulecia w krajach katolickich ruchu, zwanego nacjonalizmem. Jednocześnie występuje ten ruch… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Narody katolickie i protestanckie

Roman Dmowski: Narody katolickie i protestanckie

Postacią społecznego bytu, do której nas doprowadziła ewolucja dziejowa w łonie naszej cywilizacji jest naród nowoczesny. Moralny związek ludzi w narodzie jest dziś główną potęgą, tworzącą dzieje. Wiele mówimy i piszemy… Czytaj więcej »