Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Wojciech Wasiutyński: Przeklęty duch reformacji

Wojciech Wasiutyński: Przeklęty duch reformacji

Dwa są prądy historyczne, różnie oceniające przyczyny upadku Polski w XVIII wieku. Oba mają rację i oba błądzą. Jeden twierdzi, że zgubił nas bezład i nasze własne wady narodowe, drugi,… Czytaj więcej »

Jan Olechowski: Wielkość Narodu celem młodego pokolenia

Jan Olechowski: Wielkość Narodu celem młodego pokolenia

Stosunek jednostki do Narodu, udział jej w życiu narodowym decyduje o spoistości i sile wewnętrznej danego Narodu. Materializm XIX wieku przez systematyczną propagandę walki klasowej, przez zacieranie umiejętne poczucia obowiązków… Czytaj więcej »

Marian Reutt: Nowa droga gospodarstwa narodowego

Marian Reutt: Nowa droga gospodarstwa narodowego

Życie gospodarcze może się rozwijać samorzutnie, jako wypadkowa posunięć całego szeregu ludzi, kierujących się różnorodnymi motywami, śród których przeważa pogoń za zyskiem. Może się ono także rozwijać, jako rezultat celowej… Czytaj więcej »

Stanisław Cimoszyński: Życie i praca dla Narodu

Stanisław Cimoszyński: Życie i praca dla Narodu

Celem człowieka jest Bóg. Po to żyjemy, żeby ten cel osiągnąć. Całe życie musi być drogą do tego wielkiego i ostatecznego celu. Żeby zbliżyć się do Boga, musi człowiek przejść… Czytaj więcej »

Wojciech Wasiutyński: Narodowy radykalizm i najwyższy cel człowieka

Wojciech Wasiutyński: Narodowy radykalizm i najwyższy cel człowieka

Zdziwienie i prawie zgorszenie wywołał wśród ludzi ginącej epoki fakt, że Program Narodowo-Radykalny rozpoczyna się od punktu: „Bóg jest Najwyższym celem człowieka ”. Program polityczny rozpoczynać od metafizyki, czy religii?… Czytaj więcej »

Jan Mosdorf: Tradycja i tradycjonalizm

Jan Mosdorf: Tradycja i tradycjonalizm

Każde pokolenie musi własnym wysiłkiem z materiałów pozostawionych przez przodków i tych, które zmieniona rzeczywistość jemu dopiero udostępniła budować na nowo swą własną syntezę, tak jak poszczególny człowiek ustawicznym trudem… Czytaj więcej »

Zygmunt Dziarmaga: Zwycięski marsz polskiego nacjonalizmu

Zygmunt Dziarmaga: Zwycięski marsz polskiego nacjonalizmu

Błędne drogi Każdy wielki ruch polityczny, musi mieć nie tylko dobre kierownictwo i dobrą organizację, ale odpowiadać musi przede wszystkim żywotnym interesom narodu, który go stworzył i duchowi epoki, w… Czytaj więcej »

Jan Grabowski: Rys historyczny Zasad Programu Narodowo-Radykalnego

Jan Grabowski: Rys historyczny Zasad Programu Narodowo-Radykalnego

Zasady Programu Narodowo-Radykalnego” nie są ani kompilacją, ani często umysłową dedukcją. Nie powstały w ciągu tygodni, czy nawet miesięcy pod wpływem potrzeb chwili. Są one syntezą i wynikiem dorobku dobrych… Czytaj więcej »

Adolf Józef Reutt: Nowy etap narodowo-radykalnego marszu

Adolf Józef Reutt: Nowy etap narodowo-radykalnego marszu

Ruch Narodowo-Radykalny wkroczył w nową fazę rozwoju. 7 lutego 1937 roku zostały ogłoszone Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, zarysowane śmiałą ręką i śmiało żłobiące łożyska, po jakich pójdzie nieustępliwie Naród, by wypełnić… Czytaj więcej »

Mieczysław Czerski: Narodowy radykalizm – nasza własna droga

Mieczysław Czerski: Narodowy radykalizm – nasza własna droga

Jedną z głównych cech współczesnego życia politycznego, społecznego, czy gospodarczego jest chaos stosowanych zasad, niechęć do własnego, jasnego programu, i co za tym idzie sprowadzenie pracy politycznej na płaszczyznę kombinacji… Czytaj więcej »