Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Mateusz Liwski: Narodowy radykalizm przeciwko zawodowym politykom

Mateusz Liwski: Narodowy radykalizm przeciwko zawodowym politykom

Zasadniczym zagadnieniem ustroju państwowego, a szczególnie ustroju współczesnego państwa jest rozwiązanie sprawy udziału w rządach każdego członka Narodu. Dobro Narodu i państwa wymaga, by nikt nie stał poza nawiasem życia… Czytaj więcej »

Witold Rościszewski: Zniszczyć żydokomunę i kapitalizm!

Witold Rościszewski: Zniszczyć żydokomunę i kapitalizm!

Dużo mówi się w Polsce o walce z komunizmem. Powstają specjalne stowarzyszenia, mające na celu zwalczanie komunizmu, istnieją instytuty do naukowego badania komunizmu, sfery miarodajne, posłowie, senatorowie, prasa — wszyscy… Czytaj więcej »

Jan Ludwik Popławski: Narodowość – siła łącząca Polaków

Jan Ludwik Popławski: Narodowość – siła łącząca Polaków

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pojąć dokładnie znaczenie wyrazów naród i narodowość. Otóż narodowością nazywamy właśnie siłę – spójnię wielką i niezwalczoną, a ludzi przez nią w jedność związanych nazywamy… Czytaj więcej »

Arnold Świt: Narodowy radykalizm na barykadach

Arnold Świt: Narodowy radykalizm na barykadach

Awangarda nasza jest już na Barykadach, ale nie naszych barykadach, my ich nie budujemy, nie mamy po co budować. Barykady wznosi ten, kto się broni lub czuję swoją słabość; kruchość… Czytaj więcej »

Mateusz Liwski: Nasz cel – Organizacja Polityczna Narodu

Mateusz Liwski: Nasz cel – Organizacja Polityczna Narodu

Zrozumiałe jest, że tylko tak i ustrój państwa zapewnić może Narodowi nim rządzącemu urzeczywistnienie Jego zadań dziejowych, który w doskonały sposób doprowadzi do zjednoczenia Narodu z państwem. Żaden z dotychczasowych… Czytaj więcej »

Wojciech Wasiutyński: Przeklęty duch reformacji

Wojciech Wasiutyński: Przeklęty duch reformacji

Dwa są prądy historyczne, różnie oceniające przyczyny upadku Polski w XVIII wieku. Oba mają rację i oba błądzą. Jeden twierdzi, że zgubił nas bezład i nasze własne wady narodowe, drugi,… Czytaj więcej »

Jan Olechowski: Wielkość Narodu celem młodego pokolenia

Jan Olechowski: Wielkość Narodu celem młodego pokolenia

Stosunek jednostki do Narodu, udział jej w życiu narodowym decyduje o spoistości i sile wewnętrznej danego Narodu. Materializm XIX wieku przez systematyczną propagandę walki klasowej, przez zacieranie umiejętne poczucia obowiązków… Czytaj więcej »

Marian Reutt: Nowa droga gospodarstwa narodowego

Marian Reutt: Nowa droga gospodarstwa narodowego

Życie gospodarcze może się rozwijać samorzutnie, jako wypadkowa posunięć całego szeregu ludzi, kierujących się różnorodnymi motywami, śród których przeważa pogoń za zyskiem. Może się ono także rozwijać, jako rezultat celowej… Czytaj więcej »

Stanisław Cimoszyński: Życie i praca dla Narodu

Stanisław Cimoszyński: Życie i praca dla Narodu

Celem człowieka jest Bóg. Po to żyjemy, żeby ten cel osiągnąć. Całe życie musi być drogą do tego wielkiego i ostatecznego celu. Żeby zbliżyć się do Boga, musi człowiek przejść… Czytaj więcej »

Wojciech Wasiutyński: Narodowy radykalizm i najwyższy cel człowieka

Wojciech Wasiutyński: Narodowy radykalizm i najwyższy cel człowieka

Zdziwienie i prawie zgorszenie wywołał wśród ludzi ginącej epoki fakt, że Program Narodowo-Radykalny rozpoczyna się od punktu: „Bóg jest Najwyższym celem człowieka ”. Program polityczny rozpoczynać od metafizyki, czy religii?… Czytaj więcej »