Lista/Grid

Nacjonalizm Subscribe to Nacjonalizm

Witold Rościszewski: Przedsiębiorstwo w ustroju narodowo-radykalnym

Witold Rościszewski: Przedsiębiorstwo w ustroju narodowo-radykalnym

Każde przedsiębiorstwo musi posiadać dwa zasadnicze składniki: pracę i kapitał. Jest to rzecz tak oczywista, że nie ma człowieka który by twierdził, że jest inaczej. Rozbieżność poglądu zaczyna się dopiero… Czytaj więcej »

Bronisław Onufry Kopczyński: Uzdrowimy sztukę narodową rewolucją

Bronisław Onufry Kopczyński: Uzdrowimy sztukę narodową rewolucją

Dziś, kiedy przekonanie o niezbędności „zatargania najtajniejszym wnętrzem duszy polskiej” dla odrodzenia Polski staje się przekonaniem coraz szerszych mas Narodu, kiedy potrzeba przełomu narodowego jest z dnia na dzień bardziej… Czytaj więcej »

Bolesław Piasecki: Fanatyczna wola i siła Przełomu Narodowego

Bolesław Piasecki: Fanatyczna wola i siła Przełomu Narodowego

Przełom ma być najgłębszym zatarganiem psychiką polską, zatarganiem, które nie tylko zmiażdży, komunizm, masonerię, żydów, ale także powiąże duszę każdego Polaka z czynną działalnością dla Wielkiej Polski. Przełom musi być… Czytaj więcej »

Stanisław Piasecki: Twórca Nowoczesnej Polski

Stanisław Piasecki: Twórca Nowoczesnej Polski

Jest śmiertelna, przejmująca cisza, cisza tak wielka, że słychać syk płonących na tle nocy pochodni. W dole skuta lodem Wisła, polska rzeka królewska, łącząca Beskidy z Gdańskiem. Przez most księcia… Czytaj więcej »

Stanisław Piasecki: Nacjonalizm przeciwko kapitalizmowi i socjalizmowi

Stanisław Piasecki: Nacjonalizm przeciwko kapitalizmowi i socjalizmowi

Trudno, bardzo jest trudno dogadać się nacjonaliście z socjalistą, jeśli już do takiej pogawędki – polemicznej oczywiście – dojdzie. Mówią innymi językami, operują innymi pojęciami. Stąd tyle w każdej takiej… Czytaj więcej »

Wojciech Kwasieborski: Narodowy radykalizm zniszczy uległość i bierność

Wojciech Kwasieborski: Narodowy radykalizm zniszczy uległość i bierność

Jeśli w polityce stawia się pewien określony cel do osiągnięcia i jeśli cel ten uznaje się za słuszny, za bezwzględnie konieczny do zrealizowania, to zwykła, męska konsekwencja nakazuje robić wszystko,… Czytaj więcej »

Mieczysław Sangowicz: Nacjonalizm, armia, wychowanie militarne!

Mieczysław Sangowicz: Nacjonalizm, armia, wychowanie militarne!

Rola armii w Powszechnej Organizacji Wychowawczej Proces wychowawczy w Polsce współczesnej nasuwa specjalnie smutne refleksje. Głównymi etapami tego procesu są: rodzina, szkoła, Kościół, armia. Jest rzeczą widoczną dla każdego, jak… Czytaj więcej »

Roman Dmowski: Fundament potęgi Narodu i Polski

Roman Dmowski: Fundament potęgi Narodu i Polski

Polityka narodowa jest systemem działań, mających na celu zachowanie i rozwój narodowego bytu. Zachowanie i rozwój narodowego bytu zależą od stanu wewnętrznego narodu i od jego położenia zewnętrznego. Stąd polityka… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: Elita narodowa czy lokaje międzynarodowego kapitału?

Adam Doboszyński: Elita narodowa czy lokaje międzynarodowego kapitału?

Mówiąc nawiasem trzy razy w ciągu dziesięciu lat te same czynniki tymi samymi metodami narzuciły narodowi polskiemu “wodza”. Pierwszym był Rydz – Śmigły, drugim Sikorski, trzecim Mikołajczyk. Kto będzie następnym?… Czytaj więcej »

Wojciech Kwasieborski: Nacjonalizm przeciwko fałszywej zgodzie

Wojciech Kwasieborski: Nacjonalizm przeciwko fałszywej zgodzie

Nie znajdziemy dziś Polaka, który by twierdził, że Polsce nie jest potrzebna — jak to się obecnie modnie nazywa — „konsolidacja”, który by uważał, że stan obecnego rozbicia narodu nie… Czytaj więcej »