Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Henryk Duran: Ekonomia miłosierdzia. Chrześcijańska koncepcja gospodarcza Adama Doboszyńskiego

Henryk Duran: Ekonomia miłosierdzia. Chrześcijańska koncepcja gospodarcza Adama Doboszyńskiego

„Ustrój gospodarczy winien zapewnić rodzinom dobrobyt, aby rodzice naprawdę mogli wychować swe dzieci. Aby takie warunki stworzyć trzeba zrzec się fałszywego bogactwa, to znaczy obfitości pieniądza, używanego w sposób nierozumny… Czytaj więcej »

Julius Evola: Rodzaje heroizmu

Julius Evola: Rodzaje heroizmu

Problem, na który często zwracaliśmy uwagę, i który posiada szczególne znaczenie w rozważaniach na temat „rasy wewnętrznej”, wiąże się z faktem, że oprócz samego zagadnienia śmierci i walki, należy również… Czytaj więcej »

Prof. Jacek Bartyzel: Corneliu Zelea Codreanu

Prof. Jacek Bartyzel: Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu, ur. 13 IX 1899 w Jassach (Mołdawia), zm. (zamordowany w konwoju do twierdzy Jilava) 30 XI 1938, przywódca nacjonalistyczno-chrześcijańskiego, rumuńskiego Ruchu Legionowego. Wywodził się z polskiej rodziny… Czytaj więcej »

Alain de Benoist: Zapomnieć o Zachodzie

Alain de Benoist: Zapomnieć o Zachodzie

“Zachód”? Raymond Abellio zauważył, że “Europa jest dzięki geografii stałym punktem przestrzeni, w odróżnieniu od Zachodu który można nazwać przenośnym.” Istotnie, “Zachód” od wieków podróżuje i zmienia położenie. Na początku… Czytaj więcej »

Ks. Karol Stehlin: Absurd i destrukcja istotą nowoczesnej sztuki

Ks. Karol Stehlin: Absurd i destrukcja istotą nowoczesnej sztuki

Rewolucja francuska dokonała ogromnego przewrotu w dziejach ludzkości. Zniszczenia nie ominęły również sztuki. Rezygnacja z pojmowania człowieka jako bytu stworzonego na podobieństwo Boże, zaprowadziła szybko do zaniku samego piękna, ponieważ… Czytaj więcej »

Maciej Borodo: Mikołaj Bierdiajew – słowiański mistyk

Maciej Borodo: Mikołaj Bierdiajew – słowiański mistyk

Był „filozofem imperializmu, wrogiem nauki, postępu i demokracji” – pisała Wielka Encyklopedia Radziecka z 1950 roku. Mikołaj Bierdiajew. On sam nie był obcy nacjonalistom polskim okresu międzywojennego. Jego książka –… Czytaj więcej »

Zbigniew Lignarski: Talmud ze swastyką w tle?

Zbigniew Lignarski: Talmud ze swastyką w tle?

Jeden z rozdziałów Cywilizacji żydowskiej pióra F. Konecznego nosi tytuł Hitleryzm zażydzony. Na pierwszy rzut oka tytuł taki może wydawać się absurdalny, szczególnie dla wyznawców political correctness. Ten swoisty paradoks… Czytaj więcej »

Remigiusz Okraska: Koncepcje społeczno-gospodarcze Adama Doboszyńskiego a ekorozwój

Remigiusz Okraska: Koncepcje społeczno-gospodarcze Adama Doboszyńskiego a ekorozwój

Kryzys ekologiczny, którego jesteśmy świadkami, zmusił wiele osób do daleko idących przewartościowań. Świadomość faktu wyjątkowo destruktywnego oddziaływania społeczeństwa przemysłowego na przyrodę pojawiła się w l. 60. Od tego czasu datuje… Czytaj więcej »

Ks. Franz Schmidberger: Chrześcijański Ład Społeczny

Ks. Franz Schmidberger: Chrześcijański Ład Społeczny

Jaką formę mógłby przyjąć chrześcijański ład społeczny, przystosowany do naszych czasów? Pozwólcie nam go nakreślić w formie aksjomatów, z których każdy wymaga pogłębienia i rozwinięcia. Odwołajmy się do prawa naturalnego,… Czytaj więcej »

Dr Michael O’Meara: Trzecia Teoria Polityczna

Dr Michael O’Meara: Trzecia Teoria Polityczna

„Trzecią teorią polityczną” (w dalszej części artykułu określaną skrótem 3TP) Aleksander Dugin, w swojej „Czwartej Teorii Politycznej” nazywa faszyzm i narodowy socjalizm [1]. Według Dugina, narodowosocjalistyczne Niemcy i faszystowskie Włochy… Czytaj więcej »