Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Ks. Jan Jenkins FSSPX: Czym jest katolicka edukacja?

Ks. Jan Jenkins FSSPX: Czym jest katolicka edukacja?

Tytuł tego artykułu daje do zrozumienia, że tematem będzie istota oraz fundamentalne założenia katolickiej edukacji. Tak wiele błędów rozpowszechnionych jest obecnie w tej kwestii, że próba omówienia i zbicia ich… Czytaj więcej »

Thomas Storck: Dystrybutyzm jako alternatywa

Thomas Storck: Dystrybutyzm jako alternatywa

Począwszy od połowy XIX wieku, dzieje Zachodu w znacznej mierze znaczone są przebiegiem starć pomiędzy rywalizującymi systemami ekonomicznymi. Od 1848 roku, kiedy to w Manifeście Komunistycznym padło stwierdzenie, iż „widmo… Czytaj więcej »

Ks. dr Stefan Wyszyński: Wobec niebezpieczeństwa bolszewizmu

Ks. dr Stefan Wyszyński: Wobec niebezpieczeństwa bolszewizmu

W związku z omawianym zagadnieniem nasuwa się cały szereg postulatów, którym należałoby poświęcić uwagę. Nie rozwijamy ich, gdyż nie miejsce na to w krótkim artykule, ale wysuwamy. 1. Przede wszystkim… Czytaj więcej »

Ks. dr Stefan Wyszyński: Przyczyny wpływów bolszewickich

Ks. dr Stefan Wyszyński: Przyczyny wpływów bolszewickich

Jeszcze w 1925 r. na V Tygodniu Społecznym „Odrodzenie” w Lublinie ks. prof. Szymański zwracał uwagę na wyjątkowe zjawisko: „zdawałoby się – mówił – że pojęcie „barbarzyństwo rewolucji rosyjskiej” –… Czytaj więcej »

Henryk Duran: Wyprawa do Serca Lasu

Henryk Duran: Wyprawa do Serca Lasu

W życia wędrówce, na połowie czasu, Straciwszy z oczu szlak nieomylnej drogi, W głębi ciemnego znalazłem się lasu. Jak ciężko słowem opisać ten srogi Bór, owe stromych puszcz pustynne dzicze,… Czytaj więcej »

James S. Taylor: Tylko prawdziwa rzeczywistość jest ciekawa

James S. Taylor: Tylko prawdziwa rzeczywistość jest ciekawa

Jakże cenny jest w oczach Zbawiciela wiek dzieciństwa, jego czystość i niewinność, będące fundamentem naszego zbawienia! „Zaprawdę mówię wam, ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”… Czytaj więcej »

Julius Evola: Duch rycerstwa

Julius Evola: Duch rycerstwa

Wykazałem uprzednio, iż pierwiastek duchowy cechował pierwotnie nie tylko władzę królewską, ale i tradycyjną arystokrację. Tak, jak w przypadku władzy monarszej rozpatrzmy sytuację, w której pierwiastek ów nie jest szlachectwem… Czytaj więcej »

Etienne Gilson: Lichwa wg Św. Tomasza z Akwinu

Etienne Gilson: Lichwa wg Św. Tomasza z Akwinu

Zagadnienie pożyczek procentowych jest, być może, jeszcze bardziej od poprzednich złożone. Jest rzeczą godną uwagi, iż św. Tomasz posługuje się zawsze jednym tylko terminem usura na oznaczenie zarówno tego, co… Czytaj więcej »

Benito Mussolini: O prawdziwym zagrożeniu i Europie

Benito Mussolini: O prawdziwym zagrożeniu i Europie

Nasze postulaty są zdecydowanie rewolucyjne, nasze idee przynależą do tego, co w demokratycznym reżimie nazwano by „lewicą”. Nasze instytucje są bezpośrednią konsekwencją naszych postulatów, naszym ideałem jest Państwo Pracy. W… Czytaj więcej »

Józef Maria Bocheński: O kapitalizmie i marksizmie

Józef Maria Bocheński: O kapitalizmie i marksizmie

Kapitalizm Przez kapitalizm rozumie się w pierwszym rzędzie pewien ustrój ( gospodarczy, u marksistów także polityczny), a wtórnie pogląd, zgodnie z którym ten ustrój jest dobry, pożądania godny. W tym… Czytaj więcej »