Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Ks. Karol Stehlin: Nauka o państwie św. Tomasza z Akwinu a Unia Europejska

Ks. Karol Stehlin: Nauka o państwie św. Tomasza z Akwinu a Unia Europejska

Dużo mówi się dziś o Unii Europejskiej, rozważa się jej zalety i wady. Zapomina się jednak często o najważniejszym zagadnieniu: jakie są metafizyczne podstawy nie tylko Unii Europejskej, lecz również… Czytaj więcej »

Remigiusz Okraska: Neomediewalna ekologia Mikołaja Bierdiajewa

Remigiusz Okraska: Neomediewalna ekologia Mikołaja Bierdiajewa

Znakomitą okazją do przedstawienia Czytelnikom koncepcji Mikołaja Bierdiajewa jest reprint przedwojennego wydania jego najsłynniejszej bodaj książki, zatytułowanej Nowe Średniowiecze. Pierwotnie w Polsce ukazała się ona w r. 1936 w przekładzie… Czytaj więcej »

Eric D. Butler: Kredyt Społeczny a katolicyzm

Eric D. Butler: Kredyt Społeczny a katolicyzm

Niestety nadal wielu ludzi uważa doktrynę Kredytu Społecznego jedynie za szczególną odmianę reformy monetarnej. Nic dalszego od prawdy. Major Douglas [twórca Kredytu Społecznego – przyp. red.] zawsze nastawał na to,… Czytaj więcej »

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich Niemiec

1. Wschodnie Niemcy cmentarzyskiem słowiańskim Niemcy nie są narodem tak jednolitym, jak np. Polacy. Poza zróżnicowaniem religijnym i językowym, odgrywa u nich bardzo poważną rolę zróżnicowanie szczepowe, czyli jak to… Czytaj więcej »

Bogdan Kozieł: Sacrum et profanum. Integralny Tradycjonalizm a idee Nowej Prawicy

Bogdan Kozieł: Sacrum et profanum. Integralny Tradycjonalizm a idee Nowej Prawicy

Nurt ideowy określany mianem „Tradycjonalizmu” jest w Polsce zupełnie nieznany, a co więcej nazwa tego nurtu jest kojarzona z katolickim integryzmem i służy jako określenie zachowawczego nurtu w łonie Kościoła… Czytaj więcej »

Zbigniew Lignarski: Gentryfikacja – zarys problemu

Zbigniew Lignarski: Gentryfikacja – zarys problemu

Co łączy stary krakowski antykwariat, kamienice na warszawskiej Pradze oraz pofabryczne budynki w Łodzi? Pozornie nic, lub bardzo niewiele, jednak istnieje wyraźny, wspólny dla nich wszystkich mianownik, którym jest zjawisko… Czytaj więcej »

Ks. Jerzy Popiełuszko: Bóg, ojczyzna, naród i wychowanie młodzieży

Ks. Jerzy Popiełuszko: Bóg, ojczyzna, naród i wychowanie młodzieży

„Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, a nie zabraniajcie im” (Łk 18,16). Słowa te, wypowiedziane przez Chrystusa Pana w czytanej przed chwilą Ewangelii, brzmią jednakowo przez dwa tysiące lat. Są one… Czytaj więcej »

Carl Schmitt: Rozważania o konstytucji

Carl Schmitt: Rozważania o konstytucji

Konstytucja obowiązuje naprawdę wtedy, gdy pochodzi od władzy ustanawiającej konstytucję (tzn. od władzy lub autorytetu i jest ustanowiona z jej woli. Słowo wola oznacza – w przeciwieństwie do czystych norm… Czytaj więcej »

Prof. Jan Marcin Węsławski: Tolkien i świadomość „ekologiczna” społeczeństwa Zachodu

Prof. Jan Marcin Węsławski: Tolkien i świadomość „ekologiczna” społeczeństwa Zachodu

Po co przyrodnikowi, a tym bardziej naukowcowi rozważania o literaturze pięknej? Edward O. Wilson, jedna z najwybitniejszych postaci współczesnej nauki, napisał w swojej książce „Konsyliencja” o potrzebie sięgania przez naukowców do dziedziny Sztuki – „…nauka potrzebuje… Czytaj więcej »

Ernst Jünger: Strach mieszczanina

Ernst Jünger: Strach mieszczanina

Dążenie mieszczanina do hermetycznego zabezpieczenia przestrzeni życiowej przed wtargnięciem elementarnych mocy to szczególnie dobitny wyraz pradawnych dążeń do bezpieczeństwa, które można prześledzić w przyrodzie i dziejach ducha, i w ogóle… Czytaj więcej »