Lista/Grid

Idee Subscribe to Idee

Władysław Studnicki: Polska i Niemcy – sojusz dla Europy

Władysław Studnicki: Polska i Niemcy – sojusz dla Europy

Otóż wojnę polsko-niemiecką uważam za klęskę dla Polski i rzecz niebezpieczną dla Niemiec, udział zaś Polski w koalicji antyniemieckiej za cios, wymierzony w cywilizację europejską. Polska ze względu na swe… Czytaj więcej »

Greg Johnson: Kobiety a biały nacjonalizm

Greg Johnson: Kobiety a biały nacjonalizm

Istnieje pewne odwieczne pytanie: Dlaczego tak mało kobiet obecnych jest w ruchu białego nacjonalizmu? Zanim przejdziemy do analizy tej kwestii, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest biały… Czytaj więcej »

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Kościół a socjalizm

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Kościół a socjalizm

Nieraz można usłyszeć pytanie: „dlaczego Kościół potępia socjalizm?” I mnie niedawno to pytanie postawiono. Obiecałem dać odpowiedź w „Rycerzu”, niech więc teraz obietnicę spełnię. Szczupłe ramy artykuliku nie pozwalają mi… Czytaj więcej »

Mikołaj Bierdiajew: Polsko-rosyjskie pojednanie i zrozumienie

Mikołaj Bierdiajew: Polsko-rosyjskie pojednanie i zrozumienie

Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej, a spór Rosjan z Polakami nie może być wyjaśniony jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne…. Czytaj więcej »

Prof. Feliks Koneczny: Nie ma syntez pomiędzy cywilizacjami

Prof. Feliks Koneczny: Nie ma syntez pomiędzy cywilizacjami

Obecnie istnieje zaledwie siedem cywilizacji historycznych, cztery starożytne: bramińska, żydowska, chińska i turańska; trzy średniowieczne: bizantyńska, łacińska i arabska; numidyjska (berberska) tudzież tybetańska przestały być historycznymi, nieliczne i już tylko… Czytaj więcej »

Jan Mosdorf: Brzask renesansu katolickiego

Jan Mosdorf: Brzask renesansu katolickiego

Będę szczery. Nie od razu – ja przynajmniej, – doszedłem do tego stanowiska, a i dziś, sądzę, z katolickiego punktu widzenia można mi niejedno zarzucić. Z początku, porzucając czysto pogański… Czytaj więcej »

Tadeusz Grot: Precz z proletariatem

Tadeusz Grot: Precz z proletariatem

Partie walczące „w obronie wyzyskiwanego ludu” stworzyły dziwne hasło: „Niech żyje proletariat!”. Hasło to stało się okrzykiem bojowym całej bandy demagogów, żerujących na proletariacie. Każdy taki trybun ludu i poseł,… Czytaj więcej »

Wojciech Wasiutyński: Bluff XX wieku. Nacjonalizm wobec nazizmu

Wojciech Wasiutyński: Bluff XX wieku. Nacjonalizm wobec nazizmu

„Kiedy Ahura Mazda mówi do Zarathustry: Raz tylko w roku widzi się zachód i wschód gwiazd i księżyca i słońca; mieszkańcy zaś za jeden dzień uważają, co jest rokiem –… Czytaj więcej »

Prof. Feliks Koneczny: Własny naród ma zawsze pierwszeństwo

Prof. Feliks Koneczny: Własny naród ma zawsze pierwszeństwo

Wytknęliśmy szereg przekroczeń przeciwko łacińskim zasadom prawa, popełnianych tak przez państwo, jako też przez społeczeństwo. Pozostaje atoli jeszcze jeden rodzaj wielkich zrzeszeń. Rozwój historyczny dokonywał się bowiem dalej, mianowicie w… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: Gilbert Keith Chesterton – wróg plutokracji

Adam Doboszyński: Gilbert Keith Chesterton – wróg plutokracji

„Nigdy nie brałem poważnie mych książek, ale poglądy moje biorę zupełnie poważnie” — napisał Chesterton. Z takiej postawy płynęło dużo nieporozumień miedzy czytelnikiem a pisarzem. Czytelnik katolicki przyzwyczajony był, że… Czytaj więcej »