Lista/Grid

Ekonomia Subscribe to Ekonomia

Stanisław Piasecki: Nacjonalizm wobec kwestii własności

Stanisław Piasecki: Nacjonalizm wobec kwestii własności

„Święte” prawo własności! Ileż pod jego osłoną dokonano nadużyć, oszustw, zbrodni. W jego imię broniono niewolnictwa, w jego imię utrzymywano przez długie stulecia pańszczyznę, w jego imię broni się dziś… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: Ekonomia narodowa kontra liberalizm

Adam Doboszyński: Ekonomia narodowa kontra liberalizm

Konstatując generalne bankructwo doktryny liberalnej, a w szczególności bankructwo jej zastosowania na polu gospodarczym, nie należy jednak dążyć do całkowitego wykreślenie dorobku myślowego ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Rozwój wiedzy ekonomicznej… Czytaj więcej »

Franciszek Malkiewicz: Biznes oczami papieży

Franciszek Malkiewicz: Biznes oczami papieży

Ludzie dla obcych krajów nie porzucaliby ojczyzny, gdyby ojczyzna dawała im możność życia. Leon XIII, Rerum novarum Polska to nie jest kraj do życia. Tomasz Krzyżak, „Rzeczpospolita” Tematyka pracy, własności,… Czytaj więcej »

Thomas Storck: Dystrybutyzm jako alternatywa

Thomas Storck: Dystrybutyzm jako alternatywa

Począwszy od połowy XIX wieku, dzieje Zachodu w znacznej mierze znaczone są przebiegiem starć pomiędzy rywalizującymi systemami ekonomicznymi. Od 1848 roku, kiedy to w Manifeście Komunistycznym padło stwierdzenie, iż „widmo… Czytaj więcej »

Joseph Pearce: Czym jest Dystrybucjonizm? Rozumienie kontrowersyjnej alternatywy dla socjalizmu i plutokracji

Joseph Pearce: Czym jest Dystrybucjonizm? Rozumienie kontrowersyjnej alternatywy dla socjalizmu i plutokracji

Dystrybucjonizm to nazwa nadana społeczno-gospodarczemu i politycznemu credo, kojarzonemu pierwotnie z G. K. Chestertonem i Hilaire Belloc’em. Chesterton złożył pokłon przed wyższością Belloc’a, jako siewcy idei dystrybucjonizmu, ogłaszając Belloc’a mistrzem,… Czytaj więcej »

Adam Doboszyński: O potrzebie własności prywatnej

Adam Doboszyński: O potrzebie własności prywatnej

Przypomnijmy sobie poglądy św. Tomasza na prawo własności. Istnieje pewien zasób dóbr, stworzonych przez Boga do ogólnego użytku wszystkich ludzi. Prawo natury nie daje nam wytycznych, jak te dobra dzielić…. Czytaj więcej »

Dominik Marus: Katolicka filozofia ekonomii

Dominik Marus: Katolicka filozofia ekonomii

„Siedem zasad” nowego radykalizmu[1] Trzeba w końcu przerwać jałową dyskusję wokół tematu, w jakim stopniu moralność i religia mają być obecne w ekonomii. W sytuacji obecnego zamieszania potrzebujemy po prostu… Czytaj więcej »

Prof. Feliks Koneczny: Co wskrzesić z ekonomii średniowiecznej?

Prof. Feliks Koneczny: Co wskrzesić z ekonomii średniowiecznej?

Tysiączne są sprawy ludzkie i tysiączne ich powikłania, skomplikowane coraz bardziej w miarę postępującego rozwoju; dadzą się jednak ująć wszystkie w pięć kategorii ludzkiego bytowania: dobra, prawdy, piękna, zdrowia i… Czytaj więcej »

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Hilaire Belloc: Trzecia droga. Wolność i własność

Człowiek, aby żyć, musi przekształcać swoje środowisko ze stanu, w którym jest ono mniej – do stanu, w którym jest ono bardziej użyteczne dla niego. Proces ten nazywa się Produkcją… Czytaj więcej »

Dr Szczęsny Zygmunt Górski: Kryzys kapitalizmu – dramat zagrożeń i sposobności

Dr Szczęsny Zygmunt Górski: Kryzys kapitalizmu – dramat zagrożeń i sposobności

W języku chińskim słowo kryzys ma znaczenie: zagrożenie-i-sposobność. Gdy się zdarzają powodzie, nie wystarczy pomagać ofiarom. Trzeba budować wały. Starania, aby zaradzić naszym obecnym trudnościom finansowo-gospodarczym, tak Polski jak i… Czytaj więcej »