„Pozorna niepodległość” – doktor ekonomii odpowiada Andrzejowi Dudzie

My od tym mówimy od lat – osoby spoza ruchu nacjonalistycznego czasem dopiero po latach przeglądają na oczy i dostrzegają, że Polska nie jest państwem wolnym i suwerennym. Daniel Alain Korona, działacz opozycji antykomunistycznej, doktor nauk ekonomicznych, w krótkim liście do (p)rezydenta Andrzeja Dudy odniósł się do jego zaproszenia świętowania „niepodległości”:

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Uroczystą Odprawę Wart dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2017 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ale nie zamierzam z niego skorzystać. Pragnę ujawnić w skrócie motywy tejże decyzji.

Otóż Polska nie jest krajem w pełni suwerennym. Owszem po 1989 roku zrzucono jarzmo zależności od Związku Radzieckiego, ale równocześnie zamieniono ją na podległość wobec  Zachodu. Nie ma ustawy w Polsce, która nie byłaby oceniona pod kątem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, a wiele ustaw stanowi implementację dyrektyw unijnych. W efekcie normy i przepisy, niektóre absurdalne, sprzeczne z interesem naszego kraju, z interesem społecznym czy też ze zwykłym zdrowym rozsądkiem stają się w Polsce obowiązującym prawem. Także przez lata, zniszczono nasz rodzimy potencjał przemysłowy, nie zważając przy tym na negatywne skutki społeczne i ekonomiczne.

Za tą politykę opowiadała się większość z zaproszonych byłych premierów i prezydentów III RP. Przewodniczący Rady UE Donald Tusk uznał nawet za optymalne rozwiązanie – procedurę przeciw Polsce, która mogła skończyć się sankcjami. I te osoby, które działały przeciwko Polsce, są zapraszane dziś na uroczystości Święta Niepodległości! W tych okolicznościach, moja obecność na tych uroczystościach byłaby jedynie firmowaniem pozoru niepodległości, a tego jako Prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 uczynić nie zamierzam.

Na podstawie: Informacje nadesłane

polska

Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , , , ,

Podobne wpisy:

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

Jeden komentarz

 1. Daniel Alain Korona – ur. 1963 r., obywatelstwo polskie.
  Prezes Stowarzyszenia „Polskie Euro 2012”, Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”, „Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89″.

  W STANIE WOJENNYM
  Działalność opozycyjną rozpoczął w liceum, zawieszony w prawach ucznia w 1979 r. za antysocjalistyczne wypowiedzi, prowadził niezależne gazetki uczniowskie w roku 1980/81. Po stanie wojennym działacz podziemnej grupy «Głos Wolnego SGPiSu», członek grupy inicjatywnej samorządu studenckiego (1982-84) a następnie działał w samorządzie studenckim. W 1984 r. zakłada Klub Francuski SGPiS zwany także KF SYNDROM, który organizuje protesty studenckie i regularne wysyłki prasy podziemnej do Biura Koordynacyjnego Solidarności w Paryżu. Działacz podziemnego NZS SGPiS 1986/87 r., współpracuje także z działem zagranicznym NSZZ « Solidarność » Regionu Mazowsze. Za swoją działalność był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymany (1986 r). W 1988 r. SB podjęło działania mające skompromitować Daniela.

  DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH
  Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1987r.), rozpoczyna pracę w CEI Minex, a następnie w Rejonowym Urzędzie Poczty Warszawa Śródmieście, gdzie prowadzi sprzedaż znaczków niezależnych w okienku pocztowym. W marcu 1989 r. doprowadza do strajku Poczty Głównej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej. Od października 1989r. – doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy „Transformacja własności państwowej w świetle doświadczeń wybranych krajów”. W 1994 r. stopień doktora nauk ekonomicznych.

  NAUKOWIEC
  W latach 1994 – 2007 r. pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. 1994 rok zostaje doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, ale z powodu rozbieżności odnośnie wizji rozwoju rynków papierów wartościowych, rezygnuje ze stanowiska. Jest także autorem wielu opracowań naukowych m.in. dotyczących programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, efektywności i globalizacji rynków kapitałowych oraz prawa podatkowego. Publikował m.in. w czasopismach „Tygodniku Solidarność”, „Fiskus”, „Doradca Podatnika”

  Od 1995 do 2000 r. autor wielu ekspertyz dla Biura Ekspertyz i Analiz Sejmu RP dotyczących budżetu, prywatyzacji i kwestii podatkowych. Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 1999-2002 r. w Wyższej Szkole Handlu I Finansów Międzynarodowych (zajęcia z przedmiotów prawnych i ekonomicznych) w latach 2004-2009 r i w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 2009/2010. Współpracował z wieloma firmami i instytucjami

  MENEDŻER
  W 2006 roku zostaje członkiem rady nadzorczej państwowej spółki Elewarr (zajmującej się obrotem i przechowalnictwem zbóż), a w lutym 2007 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. 1 sierpnia został prezesem zarządu spółki. Za jego czasów spółka osiągnęła najwyższy zysk w historii, mimo bardzo wysokich wynagrodzeń pracowniczych. Plany rozwoju i dywersyfikacji produkcji (m.in. poprzez stworzenie własnej bazy transportowej, rozwój sektora przetwórczego) zostały udaremnione wraz z jego odwołaniem ze stanowiska (mimo że Daniel nie należał do żadnej partii politycznej) przez nową ekipę rządzącą, która mianowała na to stanowisko polityka z PSLu. W następstwie tej decyzji spółka zaczęła stracić na znaczeniu a wyniki finansowe uległy pogorszeniu. W tym okresie pełnił również funkcję członka rady nadzorczej spółki Agroman. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 był prezesem spółki Mirofarm (zrezygnował z funkcji). Od 2008 roku jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym stowarzyszenia „Polskie Euro 2012″

  ZNAWCA PRAWA
  Współdziałał w kilku organizacjach społecznych. W latach 1995-2007 Był przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, a następnie organizacji międzyzakładowej instytutów ekologii oraz nauk ekonomicznych PAN. W latach 1996-2003 prezes Krajowego Stowarzyszenia Udziałowców. Wiedza i doświadczenie prawne nabyte w KSU pozwoliły mu stać się jednym z najlepszych w Polsce specjalistów z prawa i procedur administracyjnych. W latach następnych wielokrotnie występował i doradzał stronom w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jako pierwszy poruszył kwestię braku podstaw prawnych naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w okresie od 1.01.1998 do 31.08.2005 r. ze względu na brak prawnie określonego wzoru w rozporządzeniu MF. Jego artykuły w tej sprawie stały się podstawą interpelacji poselskich, w wyniku której wzór na obliczenie odsetek za zwłokę został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.
  W 2005 roku doradzał pracownikom Banku Handlowego w sporach z fiskusem w kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych. Jego pomoc spowodowała, iż wiele pracowników (choć nie wszyscy) uzyskało przedawnienie zobowiązań podatkowych, a sam fiskus zrezygnował z wszczęcia postępowań przeciwko kolejnym rzeszom pracowników BH. W toku postępowań administracyjnych często doprowadza do kreowania nowych stanów prawnych nie przewidzianych w przepisach prawa. W sumie prowadził i nadzorował ponad kilka tysięcy postępowań podatkowych i administracyjnych.
  W 2005 r. założył Stowarzyszenie Interesu Społecznego (od 2010 r. działające także pod szyldem Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”) wspomagające obywateli w sporach z organami państwa. W sierpniu 2013 r. zostaje prezesem Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89.
  Doradza i reprezentuje obywateli w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*