Wiktor Czaykowski: Ruch Młodych walczy o Polskę dla Polaków

Ruch Młodych jest wyrazem instynktów pokolenia Polski Odrodzonej, zwiastunem nadchodzącej epoki. Mianem Ruchu Młodych określa się tendencje, jakie nurtują organizacje polityczne, grupujące młodych, stojące na gruncie narodowym i katolickim. Ruch Młodych znajduje niejednokrotnie wyraz w pracy i w atmosferze przeróżnych organizacji społecznych, wychowawczych i sportowych, w których młodzi działają oraz tkwi, jako nieraz podświadome odczucia, w biernych dzisiaj masach młodych Polaków.

Ruch Młodych nie jest organizacją. Nie posiada lokali, zarządów, statutów itp. Ruch Młodych jest jednak związkiem głębszym i szerszym, niż jakakolwiek z organizacji, posiadających te wszystkie zewnętrzne formy.

Ruch Młodych — to pęd do wysunięcia prawd bezwzględnych, na których oparty być może nowy porządek życia polskiego i światopogląd jednostki. Prawdy te znajduje w wierze katolickiej. Z wiary płynie siła i zwartość Ruchu Młodych oraz świadomość celu życia jednostki, jakim jest dążenie do Boga przez pracę dla Narodu.

Ruch Młodych jest dążeniem do formułowania i wykonywania programu, opartego o prawdy bezwzględne, ukazującego wizję Wielkiej Polski. Program ten — to dążenie do potężnej Organizacji Politycznej Narodu, to zasada hierarchii i odpowiedzialności jednostkowej, to wciągnięcie wszystkich Polaków do rzeczywistego udziału w rządach. Program ten — to wizja sprawiedliwego ustroju społecznego oraz rozwoju gospodarczego Polski.

Ruch Młodych — to walka z wrogami nowego porządku w Polsce. Walka z marksizmem i kapitalizmem, z żydami, z demokracją i tajnymi organizacjami, przenikającymi stare ugrupowania polityczne. Ruch Młodych swym rozmachem rozbija skorupę bierności i kompromisu, pod którą drzemie Polska.

Ruch Młodych — to odrodzenie psychiczne Polaków. W życie wkracza falanga Młodych, którzy staremu porządkowi i materializmowi XIX wieku przeciwstawiają nie tylko swą wiarę, program i plan, ale budują na uczciwości, imponują odwagą i karnością, zdobywają inicjatywą i jednają koleżeństwem.

Zespolenie w Ruchu Młodych wszystkiego, co świadome i czynne w Polsce, dokonywuje się coraz pełniej. Zwiastuje ono Polskę Jutra, która będzie zwycięstwem nad dzisiejszą rzeczywistością, nad komuną, nad pogańskimi społeczeństwami Sowietów i Niemiec! Stajemy więc śmiało do walki i pracy, bo wiemy w imię czego je prowadzimy, a w rachunku sił na pierwszym miejscu stawiamy siłę i wartość wewnętrzną nowego typu Polaka.

Wiktor Czaykowski

Pismo Narodowo-Radykalne „Falanga”, 1936. Oprac. i uwspółcześnienie pisowni – WT.

FalangaNOP111211


Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , , ,

Podobne wpisy: