Marek Konecki: Polska należy do nas!

Chcemy wziąć odpowiedzialność za Naród i ziemią polską. Czujemy się na siłach wziąć na swe barki i na swe sumienie tę odpowiedzialność, która jest szczytnym obowiązkiem każdego syna Ojczyzny. Mamy wiarę w słuszność Sprawy, której służymy i dość sił do twórczego wysiłku, by wznosić zręby nowej Wielkiej Polski.

Z poczucia naszej siły i wiary wypływa pewność, że właśnie my, ofiarnym i mądrym wysiłkiem (choćby się słabym ludziom wydawał szaleńczym) stworzymy taką Polskę, która ziści najgłębsze ideały i pragnienia człowieka, gdzie będziemy rzetelnie pracowali z myślą o całości, żyli szczęśliwie i tworzyli dla dobra Narodu, a tym samem dla całej Ludzkości.

Fundamentem naszej siły jest wiara, że Polska do nas należy, naszą jest każda piędź ziemi polskiej, gdyż nam ją przekazała krew przodków, przelana w Jej obronie i dla Jej sprawy, krew polskiego chłopa, rycerza, robotnika i uczonego, krew, która płynie w naszych żyłach.

Polska jest nasza, dzisiejszych młodych, na nas spoczywa odpowiedzialność za jutro Narodu, naszym dziedzictwem jest ziemia na której rosły pokolenia Polaków, tych z pod Kijowa chłopów, robotników i inteligentów, tych z pod Grunwaldu rycerzy i kmieci, tych z bolesławowych drużyn i tych, z przed dwóch tysięcy lat, rolników z Biskupina. Tę prawdę własności ziemi i odpowiedzialności za jutro Narodu musimy czuć tak silnie i jasno, jak czujemy własność naszego ciała i odpowiedzialność za nasze sumienie…

Ziemią naszą i kulturą, losami Narodu i Państwa nie może kierować nikt obcy, żaden przybysz, czy intruz, bo nasze narodowe i jednostkowe sumienie obciąża dawna i przyszła Polska odpowiedzialnością przed Bogiem i ludzkością. Na tle naszej tysiącletniej historii wszyscy mieszkańcy ziemi polskiej, wierzący i mówiący po polsku równymi są braćmi wobec Narodu, jednaka odpowiedzialność ciąży na ich barkach i jednako powołani są do walki o Wielką i Sprawiedliwą Ojczyznę.

Marek Konecki

Pismo Narodowo-Radykalne „Falanga”, 1936. Oprac. i uwspółcześnienie pisowni – WT.

FalangaNOP1111

Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , , , ,

Podobne wpisy:

 • 15 lipca 2017 -- Jan Olechowski: Wielkość Narodu celem młodego pokolenia
  Stosunek jednostki do Narodu, udział jej w życiu narodowym decyduje o spoistości i sile wewnętrznej danego Narodu. Materializm XIX wieku przez systematyczną propagandę walki klasow...
 • 3 lipca 2017 -- Adam Gmurczyk: Bezhołowie
  Jest taka książka, do której wracam dość często. Nie po to, by szukać odpowiedzi na pytania dręczące Ludzkość, Kosmos czy kogokolwiek – i gdziekolwiek. I nie zaglądam do niej równi...
 • 19 lipca 2017 -- Wojciech Wasiutyński: Przeklęty duch reformacji
  Dwa są prądy historyczne, różnie oceniające przyczyny upadku Polski w XVIII wieku. Oba mają rację i oba błądzą. Jeden twierdzi, że zgubił nas bezład i nasze własne wady narodowe, d...
 • 18 czerwca 2017 -- Jan Mosdorf: Tradycja i tradycjonalizm
  Każde pokolenie musi własnym wysiłkiem z materiałów pozostawionych przez przodków i tych, które zmieniona rzeczywistość jemu dopiero udostępniła budować na nowo swą własną syntezę,...
 • 11 maja 2017 -- Adolf Józef Reutt: Nowy etap narodowo-radykalnego marszu
  Ruch Narodowo-Radykalny wkroczył w nową fazę rozwoju. 7 lutego 1937 roku zostały ogłoszone Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, zarysowane śmiałą ręką i śmiało żłobiące łożyska, p...

Comments

Komentarzy