Mateusz Liwski: Nacjonalizm chrześcijański

Ruch Młodych jest najściślejszymi węzłami złączony z katolicyzmem. Nic i nikt tego naturalnego związku nie zdoła rozerwać. Wysiłki wrogów katolicyzmu i Ruchu Młodych w tej dziedzinie pójdą na marne. Wyszliśmy z okresu, kiedy polski ruch narodowy związany był z pozytywizmem i materializmem.

Zerwaliśmy z etyką „egoizmu narodowego”, propagowaną swojego czasu przez Balickiego, i z rozróżnieniem dwóch etyk: indywidualnej, która może być chrześcijańską i zbiorowej, która ma swoje własne prawidła — jak to pisał Dmowski w „Myślach nowoczesnego Polaka”. Myśmy to zagadnienie rozwiązali w inny sposób: „Dla jednostki dobro Narodu — sformułował to Bolesław Piasecki — nie może być kryterium ostatecznym dobrego i złego, ponieważ dobro Narodu nie jest jej celem najwyższym. Celem tym musi być dobro najwyższe — Bóg. I w stosunkach polskich ten Bóg, którego stosunek do jednostki ujmuje i tłumaczy religia katolicka. Dobro zaś Narodu musi być środkiem dla jednostki do osiągnięcia je] celu ostatecznego”. („Duch czasów nowych a Ruch Młodych”, str. 36).

W ten sposób ujęliśmy w podstawach naszego światopoglądu stosunek człowieka do Boga i hierarchię celów: wiecznego i doczesnego. Z tego zasadniczego założenia wypływał nasz stosunek do etyki katolickiej, którą uznaliśmy za miarę wartości postępowania jednostki i zbiorowości. Z tego też zasadniczego założenia wypływa zgodność naszego programu politycznego i gospodarczo-społecznego z nauką Kościoła.

Prawdziwa myśl narodowa polska jest jednocześnie myślą katolicką. Polski nacjonalizm jest nacjonalizmem chrześcijańskim. Nie tylko dlatego, że Naród Polski jest od zarania swoich dziejów szczerze katolicki, nie tylko dlatego, że kultura polska wiele zawdzięcza chrześcijaństwu, ale przede wszystkim dlatego, iż wierzymy, że katolicyzm jest jedynie prawdziwą, objawioną religią i że Jego nauka może nam wykazać wiele dróg wyjścia z dzisiejszego stanu. Polska obecna jest daleką w swoim ustroju od nauki Kościoła Katolickiego i od założeń ideowych i programowych Ruchu Młodych. Polska przyszła będzie stanowiła doskonałą ich syntezę, będąc przez to wzorem dla całego świata.

Mateusz Liwski

Pismo Narodowo-Radykalne „Falanga”, 1936. Oprac. i uwspółcześnienie pisowni – WT.

FalangaNOP11121311


Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , ,

Podobne wpisy:

 • 16 lutego 2017 -- Wiktor Czaykowski: Ruch Młodych walczy o Polskę dla Polaków
  Ruch Młodych jest wyrazem instynktów pokolenia Polski Odrodzonej, zwiastunem nadchodzącej epoki. Mianem Ruchu Młodych określa się tendencje, jakie nurtują organizacje polityczne, g...
 • 2 lutego 2017 -- Janina Dobrzycka: Nie będziemy humanitarni i miłosierni
  Sugestie i wpływy wolnomyślicielskie przeżarły myśl polską, wyryły zgubne piętno w polskiej umysłowości i w charakterach. Trzeba na to wielkiego hartu uczucia, reakcji głębokiej, s...
 • 29 października 2016 -- Mateusz Liwski: Nasz cel to Wielka Polska Katolicka
  Wywiązała się ostatnio w prasie codziennej obszerna dyskusja na temat stosunku katolicyzmu do idei narodowej. Zabierali głos różni: powołani i niepowołani. Wypowiadali się ludzie w...
 • 22 października 2016 -- Jan Grabowski: Młodzież w Państwie Narodowym
  W Państwie Narodowym Polskim rola młodzieży będzie niepowszednia. Mowa tu o młodzieży we właściwym tego słowa znaczeniu, o młodzieży, nie o młodych, o młodzieży w wieku szkolnym i ...
 • 30 września 2016 -- Stanisław Korczak: O Naród w ataku
  Polska śpi Polska śpi. Dziś, gdy w potężnej burzy dziejowej walę się w gruzy przeżyte formy zdegenerowanego świata, gdy kończy się wreszcie nieubłaganie epoka materializmu, gdy po...