Marcin Malik: Liberalizm jako choroba psychiczna

Wstęp

Sama definicja liberalizmu jako terminu książkowego jest piękna, gdyż pozornie oznacza wolność i równość. Słowo to jednak zostało wykorzystane do celów ideologicznych kolejnych rządów całkowicie zmieniając jego pierwotne założenia. W moim artykule zamierzam pokazać, że za słowem „liberalizm” kryje się szkodliwa, jadowita, pozbawiona moralności oraz utopijna ideologia czerpiąca z tego samego nikczemnego źródła co komunizm. Z samego założenia liberalizm opowiada się za równością ludzi, wolną ekonomią, równych praw dla kobiet, równych praw do edukacji, wolnością prasy i słowa oraz prawa do własności prywatnej. Jak więc widzimy tak samo jak w przypadku komunizmu, liberalizm także zakłada, że wszyscy są równi, mają równe prawa i podlegają polityce równych szans…….co jest oczywiście absurdem, gdyż nikt nie jest równy, nikt nie ma takich samych możliwości i nikt nie ma takich samych szans w drodze do edukacji i osiągnięcia sukcesu. Jakakolwiek więc debata na temat równości, demokracji i wolności jest absurdem wymyślonym przez klasy rządzące tylko po to, aby ludzie biedni oraz zniewoleni przez podatki i machinę propagandy mogli się poczuć trochę lepiej. Czy na pewno żyjąc w tak liberalnie zakłamanym systemie ludzie faktycznie czują się lepiej? Moim zdaniem tak, ale tylko ci naiwni.

Mokry sen zwany liberalizmem

Na przestrzeni wieków radykalne środowiska liberalne, zupełnie tak samo jak bolszewicy obalali „tyraniczne” według siebie rządy tylko po to, aby na to miejsce instalować swój własny „liberalny” reżim. Dobrym przykładem jest tutaj choćby Rewolucja Francuska, podczas której wściekły tłum zniszczył część swojej historii w zamian za złamane obietnice, aby potem dać życie Napoleonowi, który złamał część założeń rewolucji i stworzył państwo autorytarne. Okres oświecenia natomiast był farsą samą w sobie gdzie liberalizm pod płaszczem wolności i równości rozprzestrzeniał się jak choroba zakaźna, nie zdając sobie nawet sprawy, że stał się podstawą komunizmu, czyli klątwy człowieczeństwa. Na przestrzeni dziejów więc „liberalizm” miał na swoim koncie brutalne, krwawe rewolucje obkupione pustymi obietnicami, oszustwami oraz płatnym niewolnictwem.

W międzyczasie ruszyła też machina propagandowa radykalnych liberałów, co w drugiej połowie XIX wieku dało życie tak poronionemu pomysłowi jak: „Wolny od uprzedzeń” (czytaj: zaprzedaj się obcym). Następnie pod nowym hasłem o nazwie „tolerancja” liberalizm wprawił narody europejskie w słabość, nieskończenie wmawiane poczucie winy oraz bezwarunkowe poddanie się innym. W rezultacie takiej polityki ludzie byli wykorzystywani i są do dziś, a „liberalizm” który z założenia postuluje na temat wolności i równości stał się ultra lewicowym reżimem. W czasach obecnych mentalna kontrola społeczeństwa fundowana przez liberałów śmierdzi marksizmem i działa na zasadzie oskarżeń o rasizm i ksenofobię oraz bezwzględną walkę z Kościołem i europejską kulturą, jednocześnie sympatyzując z osobnikami wyjałowionymi moralnie oraz elementami obcymi kulturowo pod szyldem integracji i przyjaźni. „Liberalizm” stał się więc największym wrogiem w drodze do przetrwania tradycyjnych europejskich i chrześcijańskich wartości co oznacza że należy z nim walczyć i uodpornić się na szkodliwą propagandę ich współczesnych twórców. Myślę także, że zło może być ulepione z pozornie dobrych rzeczy i właśnie „liberalizm” jest tego bardzo dobrym przykładem.

Chcesz zdenerwować liberała? Powiedz mu, że jesteś dumnym, białym, praktykującym chrześcijaninem.

• Liberalizm opowiada się za równymi prawami dla kobiet – jednocześnie je krzywdząc i wykorzystując.

Zazwyczaj jesteśmy pierwsi w narzekaniu na muzułmanów jeśli chodzi o złe traktowanie kobiet, lecz nie można im się dziwić jeśli ci biorą przykład z „liberałów”. W społeczeństwach zarażonych „liberalizmem” kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, nawet jeśli są tak samo wyedukowane i mają podobne doświadczenie. Ponadto kobiety z takimi samymi kwalifikacjami zajmują niższe stanowiska i nawet jeśli kobieta jest na tym samym stanowisku co mężczyzna to zarobi około 77 pensów w stosunku do jednego funta mężczyzny. Ja nie jestem „liberałem” lecz uważam, że pensje powinny być takie same dla obojga płci. Z drugiej jednak strony rozumiem taką politykę, gdyż kobiety pełnią niezwykle ważną rolę w społeczeństwie dlatego, że bez nich żaden kraj nie jest w stanie przetrwać. Rozwiązaniem byłaby tu polityka którą ja nazywam ekonomią familiaryzmu polegającą na równych płacach dla kobiet, tak długo jak w pewnym etapie swojego życia spełnią swoją rolę jako żony i matki przy jednoczesnej opiece finansowej ojca swych dzieci. Niestety w obecnym klimacie politycznym kobiety są bezbronne i nie mogą liczyć na dostateczną pomoc rządów. Uważam, że wychowanie nowych obywateli jest ciężką i długą pracą co oznacza, że lata spędzone na wychowaniu dzieci powinny być liczone do emerytury. Jeśli kobieta próbuje być mężczyzną a mężczyzna kobietą co w klimacie liberalnym się zaciera, to jest to moralny upadek kraju. Według mnie nierówność płci wobec siebie polega w dużym stopniu na różnych rolach i oczekiwaniach i całe piękno i zdrowy rozsądek polega właśnie na nierówności płci. Ja nie jestem „liberałem” i nie jestem komunistą i dlatego nie będą opowiadał bajek, że wszyscy są równi.

• Klasa pracująca w XIX i XX wieku w Anglii nie narzekała na bezrobocie – lecz była wykorzystywana na wzór niewolnictwa.

Jest to tak zwana ekonomia liberalna, która obowiązywała w Anglii za czasów Dickensa i charakteryzowała się tym, że bogaci właściciele fabryk i przedsiębiorstw zatrudniali kobiety i dzieci na nieokreślony wymiar godzin oraz za wybraną przez siebie stawkę. Był to system „liberalny” dlatego, że z punktu widzenia bogatych pozwalał on na nieograniczony wyzysk biednych. Masowa eksploatacja ubogich w czasach wiktoriańskich z punktu widzenia liberalnego rządu była ekonomicznie poprawna. Tanie towary sprowadzane z krajów imperium połączone z rajem podatkowym umożliwiały właścicielom fabryk szybsze urzeczywistnienie rewolucji industrializacyjnej. Niestety nagły wzrost ekonomiczny odbywał się kosztem skrajnie ubogiego, cierpiącego głód i choroby angielskiego społeczeństwa. Dodam, że podczas gdy liberałowie skazywali swój własny naród na cierpienie i upadek, w tamtych czasach wszystkie placówki edukacyjne znajdowały się w rękach kościoła anglikańskiego. Tylko i wyłącznie dzięki kościołowi głodne, chore i zmarznięte dzieci po wyjściu z „liberalnych” fabryk mogły liczyć na posiłek i naukę czytania i pisania. To właśnie kościół ocalił naród brytyjski nie biorąc nic w zamian. Dziś, tak samo ja za czasów Dickensa także istnieje liberalna ekonomia polegająca na wyzysku. Dziś jednak jest ona jeszcze bardziej złudna gdyż istnieje w postaci monopolizmu, czyli na przykład sieci ogromnych sklepów w których ludzie pracują jak niewolnicy na kogoś kogo nawet nie znają.

Znieczulica owczego społeczeństwa wprawia je w przeświadczenie że złe wiadomości w mediach ich nie dotyczą a morderstwa i gwałty dzieją się zawsze o jedną ulicę dalej. Jednak same wiadomości w gazetach nie zabijają, nie gwałcą i nie sprzedają narkotyków – lecz społeczeństwo multi-„kulturowe” wpuszczane przez „liberałów”.

• Liberalizm jest za wolnością religii – jednocześnie ograniczając wpływy kościoła i z uwagi na „integrację” wprowadza obce religie w krajach europejskich.

Liberałowie jawnie zabijają tradycyjne chrześcijańskie wartości, czego Wielka Brytania jest najczęstszym przykładem. Obecnie w samym tylko Londynie jest 1500 meczetów oraz tysiące muzułmańskich szkół, co oznacza że Londyn ma więcej meczetów niż niektóre z muzułmańskich stolic. Zatem za tak utopijnymi sloganami jak: „integracja” czy „tolerancja” kryje się jawne niszczenie chrześcijaństwa. Następnie z chwilą gdy tradycyjna europejska religia traci swe znaczenie mało kto też chce zaakceptować obce, jadowite ideologie religijne. Wówczas poprzez politykę oskarżeń radykalnych liberałów to liberalizm staje się nową religią, z czego narody owiec nie zdają sobie nawet sprawy. Wolność religii w słowniku liberałów oznacza używanie religii do ciągłego jej obwiniania oraz tworzenia fałszywych oskarżeń. Klasycznym przykładem są tu oskarżenia księży o pedofilię i mimo że jest sytuacja jedna na milion radykalnie liberalne media budują tą propagandę nienawiści do takiego stopnia jakby każdy ksiądz tak robił. Jest to zwyczajne burzenie autorytetu kościoła przy jednoczesnym budowaniu własnego.

Czasem zastanawiam się czy w liberalnym świecie nie byłoby bezpieczniej dla kobiet aby te czasem powstrzymały się od głosowania? Ta opcja gwarantowała by im większe bezpieczeństwo gdyż kobiety są z natury bardziej liberalne, co oznacza, że ich głosy otwierają granice a potem są one gwałcone i wykorzystywane wedle własnego życzenia. Tłumaczenie tego kobietom nie ma jednak sensu gdyż na wieść o tym będą chciały palić „szowinistów” na stosie.

• Liberalizm domaga się prawa do uczciwego sądu – lecz tylko tak długo jak służy ich to interesom.

W Anglii miała miejsce sprawa sądowa, w której Anglik za podarcie Koranu dostał 6 miesięcy więzienia i wysoką grzywnę, lecz za opluwanie chrześcijan i podpalenie Biblii muzułmanin dostał mniejszą karę niż za nieprawidłowe parkowanie. Jest to klasyczny przykład chrześcijańskiego apartheidu który istnieje po to, aby przypomnieć Anglikom, że ich kraj już nie należy do nich. W tym wypadku islam jest tylko narzędziem do tego, aby pokazać, że radykalny liberalizm stał się jedynym prawem i każdy kto go złamie jest zgodnie ze słowa Marxa „wrogiem rewolucji i przepadnie w rewolucyjnym holokauście” (czytaj; jest rasistą i zginie w labiryncie bezprawnych praw, których nawet nie rozumie).

• Bardzo ironiczne jest także że liberalizm mówi o prawie każdego człowieka do życia – z drugiej strony promując aborcję.

W kalejdoskopie tolerancyjnych sloganów wszyscy są z założenia tak wolni, że system liberalny pozwala nawet na zabijanie dzieci poczętych w miłości lub pasji dwojga osób. Moim zdaniem w takich okolicznościach dziecko nigdy nie powinno być usunięte, gdyż jest to niezgodne z moralnym i katolickim prawem. Zapominamy jednak, że trzonem liberalnego nonsensu jest zabijanie własnych dzieci oraz podrzynanie gardła wszelkiej moralności, tak aby środowisko liberalnych konwulsji stało się Sodomą i Gomorą. Poza tym gdy dzieci już przyjdą na świat, od kiedy tylko zaczną rozumieć, że żyją są karmione poczuciem winy i lewicową ideologią, są seksualizowane przez media i wychowywane w świecie sub-wartości. Nastoletnie ciąże i alkoholizm wśród dzieci są celowo tworzonymi problemami dlatego, że liberałowie muszą odwracać uwagę od prawdziwych problemów aby mogli kontynuować swój reżim.

Liberalizm nienawidzi religii dlatego że chce aby tylko liberalizm był uważany za religię.

• Liberalizm także promuje wolność słowa i wolność prasy – jednocześnie je po cichu ograniczając aby liberalny reżim mógł trwać.

Liberałowie lubią dużo mówić o wolności i równości bo przecież z pozoru na tym ta ideologia ma się opierać. Jednak śledząc prasę i telewizję krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych jasne jest dla mnie, że wolność prasy i wypowiedzi są bardzo mocno ograniczone. Przeglądając do tego światowy ranking wolności prasy o nazwie „Reporterzy bez granic” widzę, że media w Anglii, Holandii, Francji, USA i wielu innych zachodnich krajów są lewicową fortecą, gdzie głos z prawej strony albo nie jest dopuszczany, albo jest przekrzykiwany przez liberałów. Tak na przykład, na liście wolności prasy z 2013 roku „oaza wolności i demokracji” zwana Wielką Brytanią jest aż na 33 miejscu, Francja na 39 a USA na 46-tym. Oznacza to, że zniewolone reżimem kraje takie jak Jamajka, Ghana czy Namibia są kolejno na 17, 27 i 22 miejscu. Opierając się więc na niezależnych źródłach widzimy więc, że liberalizm w wielu krajach oznacza ewidentny brak wolności.

Innym przejawem wolności oraz mitu zwanego demokracją jest ciągłe szpiegowanie swoich obywateli przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz przez kraje europejskie. Za każdym razem gdy używamy internetu czy portali społecznościowych jest to dla wywiadu spełnieniu marzeń, które mogą i często są używane przeciwko wolnym z pozoru obywatelom. Nie dziwi fakt, że na przykład komunistyczny rząd Chin zatrudnia setki tysięcy pracowników których jedynym zadaniem jest śledzenie Chińczyków w internecie. Z drugiej jednak strony „oaza liberalnej wolności Zachodu” mówi otwarcie o czerwonym totalitaryzmie Chin, mimo, że z drugiej strony liberalny Zachód pod płaszczem demokracji robi dokładnie to samo. W obecnych czasach przepływ informacji jest tak ogromny, że na szczęście żaden rząd nie jest w stanie kontrolować wszystkiego, lecz ten kto będzie chciał, aby jego głos był usłyszany na pewno będzie ukarany przez komunistycznych towarzyszy w europejskich mundurach. Podejrzewam, że nawet niezbędne dziś programy antywirusowe mają wbudowane technologie szpiegujące, a fakt, że firma Microsoft robi automatyczne udoskonalenia systemów na całym świecie daje mi do zrozumienia, że jest to spółka działająca w porozumieniu z CIA.

Jeśli natomiast chodzi o równość to tak jak w przypadku „Folwarku Zwierzęcego” Georga Orwella są równi i równiejsi. W obecnym klimacie politycznym obowiązuje prawo gdzie mniejszości rasowe i seksualne mają pierwszeństwo do pracy, zasiłków oraz nieskończenie dobrej prasy kosztem Białych ludzi…..dla wyższego celu którego większość nie rozumie.

Z pozoru „kościół liberalizmu” jest bardzo tolerancyjny lecz jego masowa dezaprobata spowodowałaby że liberałowie staliby się ekstremalnie nietolerancyjni.

• Liberałowe walczą z przestępczością – z drugiej strony usprawiedliwiając tych przestępców których karanie byłoby politycznie niepoprawne.

Przy obecnym wymiarze „sprawiedliwości” wina zależy od rasy i kultury. W Europie i Ameryce getta przestępcze czarnych powodują regularne spustoszenia miast i nie chodzi tutaj tylko o Londyn czy Detroit. Murzyni w Ameryce stanowią 14% populacji kraju lecz jednocześnie ponad 50% populacji więziennej. W Anglii wszystkie czarne i muzułmańskie getta słyną z ugodzeń nożem, narkotyków, prostytucji i AIDS, lecz mimo to prasa kontrolowana przez liberałów tuszuje zbrodnie kolorowych, a upolityczniona policja niszczy przeciwko nim dowody. Celem jest tutaj „utrzymanie pokoju i walka z rasizmem” co oznacza, że gdyby prawda o działalności przestępczej czarnych, muzułmanów i Cyganów nie była kontrolowana przez liberalną cenzurę ktoś mógłby zostać „rasistą”. Nawet gdy w Londynie Murzyn muzułmanin odrąbał angielskiemu żołnierzowi głowę, angielska telewizja zagłuszyła jego wypowiedź w której zrobił to „w imieniu Allacha” i udostępniła tylko tą część gdy przepraszał. Czarne gangi, muzułmańskie i cygańskie gangi czują się przez to bezkarne, lecz liberałowie kosztem białych chrześcijan tolerują ich zbrodnie, gdyż potrzebują ich głosów. Najbardziej oczywistym przykładem który każdy może sprawdzić jest fakt że na pewnych ulicach po zmroku Murzyni otwarcie sprzedają narkotyki, a policja chodzi koło nich i daje mandaty tym którzy jeżdżą rowerami po chodnikach. Swojego czasu nawet minister sprawiedliwości Anglii powiedział, że „gwałt nie zawsze jest gwałtem” co oznacza że muzułmanie w północnym Londynie wykorzystują kobiety do prostytucji bez jakichkolwiek obaw.

Z drugiej strony, jeśli biały człowiek ukradnie butelkę wina ze sklepu lub przejedzie autobusem bez biletu, wtedy wszystkie media będą o tym informowały aż do znudzenia. Także ewentualne krzywdy które dotykają czarnych są nagłaśniane do maksimum, lecz zwłoki białej dziewczynki wcześniej zgwałconej przez stado Czarnych nie jest publikowane w mediach z powodów politycznych. To mam właśnie na myśli mówiąc o liberalnej walce z przestępczością.

 libma

 „Szósty zmysł” to opowieść o chłopcu obdarzonym bardzo szczególnym darem. Był on w stanie widzieć „liberałów” wśród normalnych ludzi i ostrzegał przed niebezpieczeństwami płynącymi z ich szkodliwej ideologii. Nikt go jednak nie chciał słuchać dlatego że był on tylko małym chłopcem.

• Liberałowie mówią dużo o bezpieczeństwie kobiet i dzieci – z drugiej strony po cichu pozwalając na pornografię i seksulizację dzieci w reklamach, czego gwałt jest bezpośrednim rezultatem.

W świecie liberalnej propagandy każdy jest z pozoru „wolny i równy”. W umyśle liberała oznacza to, że kobieta ma prawo do bycia prostytutką a dzieci mogą zachodzić w ciąże i palić papierosy. Są przecież „wolni”. Liberałowie celowo tworzą obraz europejskich kobiet jako łatwych czemu służy pornografia oraz machina propagandowa Hollywood. Dzieci są od najmłodszych lat wypaczane i wychowywane bez wartości dlatego, że Kościół jest zastępowany przez celebrytów a książki przez nowoczesne telefony. W świecie liberalnie dostępnych informacji zakrzywianie psychiki społeczeństwa odbywa się na każdym kroku. Propaganda ultra-lewicowych liberałów nie przestaje atakować a narody białych owiec pochłaniają wszystko bez zastanowienia.

Twarz liberała marszczy się najżałośniej gdy ten pytany jest o patriotyzm

• W umyśle liberała nie istnieją granice kraju, nie stnieje kultura oraz tożsamość narodowa, gdyż tylko przez taką politykę są oni sobie w stanie zapewnić polityczny sukces.

Oznacza to, że liberał jest zdrajcą, który celowo instaluje elementy obce rasowo oraz jadowite kulturowo na ziemi prawowitych obywateli. Za pomocą kłamstw takich jak „przyjaźń” i „tolerancja” oraz nakładając na ludzi knebel ksenofobii i rasizmu liberałowie zdają sobie sprawę, że niszczenie kraju od środka jest jedynym sposobem na utrzymanie go przy władzy. Tylko poprzez zniszczenie prawowitej kultury, wiary oraz także poprzez zniszczenie rasy i wypaczaniu moralnych wartości („tolerancji”) liberał jest w stanie rządzić. Liberał jest więc komarem, pluskwą i pasożytem który mnoży się i tyje na ciele zdrowych, czystych i godnych swego kraju ludzi. Obecnie w krajach europejskich w wielu głównych miastach biali ludzie są już rzadkością gdyż są oni poddawani bezkrwawemu etnicznemu holokaustowi. W miastach takich jak Londyn, Paryż, Amsterdam czy Bruksela rodowici mieszkańcy są mniejszością, a w drodze utopijnej integracji liberalni zdrajcy odsuwają ich też od własnej kultury.

Oczywiste jest więc że bandą mieszańców która nie wie gdzie przynależy, która zależy od zasiłków i jest celowo słabo edukowana jest bardzo łatwo rządzić. Liberałowie nie dbają o to kim są płatni niewolnicy i jakiego są koloru, aby tylko byli tępą masą bez moralnych wartości, gdzie jedyną ambicją jest zbójecko opodatkowany pieniądz.

• Polityka homoterroru jest kolejną specjalnością liberałów i jest ona nakładana na społeczeństwo bez znaczenia czy homoseksuliści są zainteresowani swoimi prawami czy nie.

W przeciwieństwie do liberałów uważam, że nikt nie jest sobie równy i homoseksualiści także mają różne poglądy na temat swojej choroby i w różny sposób do niej podchodzą. Z jednej strony mamy obóz radykalnych zboczeńców, czyli tych którzy chcą się żenić, adoptować dzieci i robić z siebie idiotów na paradach propagujących HIV, choroby weneryczne i obrazę wartości. Jednak kilka metrów za nimi w tłumie chowają się ci homoseksualiści, którzy chcą być zostawieni w spokoju, chcą trzymać swoje zboczenie za zamkniętymi drzwiami i nie chcą mieć nic wspólnego z homoseksulanymi radykałami. Bez względu jednak na to liberałowie obdzierają ich z godności, sugerując całemu światu, że każdy homoseksualista jest wrogiem moralnym wartości i dlatego należy go nienawidzić. Liberalne potwory zapominają jednak, że nie będą wiecznie u władzy i kiedyś za swoje przestępstwa zapłacą nie tylko ci, którzy otwarcie łajdaczyli się na ulicach i niszczyli chrześcijańskie wartości, ale także ci którzy stali cicho w tłumie. Przez lata przecież liberałowie nam wmawiali że każdy homoseksualista jest radykalny.

Z drugiej jednak strony z punktu widzenia człowieka o zdrowym rozsądku homoseksualizm zwłaszcza w wydaniu męskim jest brudny, grzeszny, jest siedliskiem zabójczych chorób i jego reklama powinna być bardzo surowo karana. Sam akt homoseksualny jest prywatną sprawą tych ludzi, lecz jego promocja i wymuszanie akceptacji społeczeństwa są jawnym gwałtem na moralnych i chrześcijańskich wartościach.

Wyślijmy wszystkich liberałów do krajów muzułmańskich aby tam próbowali organizować parady zboczeńców, aby wprowadzali multi-kulti i cały nonsens z którego słyną. Później tylko włączmy telewizję i podziwiajmy eksplozję tolerancji. Myślę że to by rozwiązało problem liberalizmu raz na zawsze.

• Czego możemy się spodziewać od liberałów w przyszłości oraz sprawa Holandii???

Na pewno zalegalizowania pedofilii czego pierwsze sygnały mamy już od jakiegoś czasu. Przecież wszyscy są wolni i równi, prawda? W 2006 roku w Holandii powstała partia pedofilów, która za zgodą sądu dostała zielone światło do działania. Partia ta chciała wprowadzić pozwolenie do współżycia od 12 roku życia, zdelegalizowanie małżeństw oraz pozwolenie na narkotyki także od 12 roku życia i prostytucję od 16 roku życia. W Wielkiej Brytanii pedofile dostają mieszkania z urzędu z widokiem na szkoły, aby mogli się w ten sposób rozluźnić, domy dziecka są przesiąknięte pedofilami a politycy partii lewicowych (liberalnych) byli wiele razy przyłapani na wgrywaniu filmów pornograficznych z użyciem dzieci oraz na organizowaniu prywatek dla pedofilów. Sytuacja ta jest jednak beznadziejna, gdyż pedofilów chronią immunitety a dzieci z biednych rodzin biorą pieniądze za nierząd.

Holandia moim zdaniem jest liberalnym piekłem, czyli biblijną Sodomą i Gomorą. Holandia reprezentuje sobą narkotyki, prostytucję, pedofilię, adopcję dzieci przez zboczeńców oraz upadek podstawowych chrześcijańskich wartości. Nawet kościoły udzielają małżeństw homoseksualistom, choć moim zdaniem są to zwyczajne sekty. Rząd Holandii martwi się, że jeśli stan wody się podniesie to ich zaleje lecz moim zdaniem dużo wcześniej wykończy ich liberalizm. Wiele razy też rozmawiałem z Holendrami i przyznam, że starsze pokolenie ma wartości, lecz młodzi ludzie to zwyczajne bydło. Holendrzy już nawet nie wiedzą kto jest Holendrem, a kto nie i wielu pogodziło się już z tym, że kiedyś nie będzie w ich kraju białych ludzi, i co najdziwniejsze…..z uwagi na „walkę z rasizmem” nie mają z tym problemu. Uważam, że bydło ogłupione radykalnym liberalizmem nie zasługuje na przetrwanie jako naród, gdyż wcześniej czy później i tak sam się wykończy. Wczesna śmierć zaoszczędziłaby im godności i pozwoliłaby obcym narodom na zachowanie w sercach pamięci o Holendrach takimi jakimi byli kiedyś. Należałoby w tym wypadku usunąć z powierzchni ziemi Sodomę i Gomorę, a elementy wartościowe rasowo oraz spełniające warunki moralne adaptować do życia w kraju narodowych zasad i tradycyjnych katolickich wartości. Należy ratować Holandię już teraz dopóki w ich żyłach wciąż się tli płomień czystej krwi. W przeciwnym razie Holandia spłonie w liberalnym holokauście nawet sobie z tego nie zdając sprawy.

Na koniec załączam przepowiednię uznanej polskiej jasnowidzki Agnieszki Pilchowej, która moim zdaniem w bardzo adekwatny sposób nawiązuje do gróźb płynących z radykalnego liberalizmu:

„Przyjdzie dzień, w którym ludzie będą się zabijali z byle jakiego powodu, a raczej z powodu zmniejszonej przestrzeni życiowej. Napady, rabunki, gwałty zbiorowe, terror będzie rósł razem z przemysłem, zatruciem powietrza i wody (…) Gloryfikacja gwałtu i okrucieństwa będzie tematem dominującym powszechnie i zachęcającym do naśladowania. Trupy zmarłych na skutek głodu, zaduchy, uduszenia, zatrucia, morderstwa będą coraz powszechniej tamowały ruch na ulicach miast i przestaną wywoływać zdziwienie. Człowiek będzie coraz bardziej tracił na wartości. Zmniejszanie sie wartości człowieka pociągnie za sobą zmniejszanie się wartości jego wytworów przemysłowych i artystycznych. Będzie się pleniła pseudosztuka, śmietnikowa, masowa, nachalna, brutalna i ogłupiająca. (…) Uczucie zgaśnie zupełnie. Cywilizacja będzie się cofała do nowego średniowiecza. Medycyna zostanie zredukowana tylko do usług dla najbogatszych. (…) Prawo pięści zastąpi prawo tradycyjne. (…) Najbardziej mnożące się ludy kolorowe zaleją resztę świata. Ludy te będą przemieszane i będą się rozmnażały jeszcze bardziej, a problemy wobec których stanął gatunek ludzki nie zostaną rozwiązane”.

Marcin Malik

Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Podobne wpisy:

 • 9 stycznia 2015 -- Adam Gmurczyk: Paryż, „Charlie Hebdo”, strzał w dziesiątkę
  Medialna histeria. Płaczliwe zawodzenia o zagrożeniu dla wartości cywilizacyjnych. Bo oto w odległym od Polski Paryżu odstrzelono kilku żydowskich rysowników wyznania liberalnego, ...
 • 6 czerwca 2017 -- Vladyslav Kovalchuk: Pax Europa
  Historia ludzkości zna tysiące wojen i zmian światowych granic. Na różnych kontynentach powstawаły i przeżywały swój upadek wielkie królestwa i najpotężniejsze imperia, a największ...
 • 7 listopada 2016 -- Piekło Rotherham: Pakistańscy gwałciciele białych dzieci skazani
  Informowaliśmy już o wydarzeniach w Rotherham TUTAJ i TUTAJ. Piekło, jakie zgotowali białym dziewczynkom gwałciciele z Pakistanu, jest nie do wyobrażenia dla cywilizowanego człowie...
 • 18 stycznia 2015 -- Adam Gmurczyk: Zniszczyć liberalizm, a od razu padnie islamizm
  Czytam właśnie, że gdzieś tam w kraju, po zlikwidowaniu przez muzułmanów zboczeńców z "Charlie Hebdo" pojawiły się napisy "Stop islamowi" i podobne. Pojawiły się - w określonym cza...
 • 9 kwietnia 2013 -- Asturda: Europo! Dokąd zmierzasz?
  Zewsząd słyszy się pochwały i pochlebstwa w stronę Europy, a dokładniej - Unii Europejskiej przez polityków, sławiących wyimaginowaną rzeczywistość ,,krajów Zachodu’’. Dla niejedny...
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

13 Komentarzy

 1. Doskonałe „zmasakrowanie” liberalizmu. Fragment o wiktoriańskiej Anglii należałoby pokazać różnego rodzaju „konserwatystom”. Co do sprawy z marksizmem to o ile się nie mylę jego ojciec założyciel, podobnie jak Engels był rasistą i to bardzo radykalnym. Należałoby to uświadomić rozmaitym „tolerastom”. Przepowiednia pani Pilchowej stała się już w zasadzie rzeczywistością…

 2. Ale bzdury. Wolność nie idzie w parze z równością. Malik to ktos o poziomie Murzyna z Joruba a nie przedstawiciel dużego historycznego narodu. A przecież rasistami byli narodowi liberałowie niemieccy (choć nie wszyscy) czy politycy amerykańscy (głównego nurtu) w XIX wieku, czyli liberałowie. Facet krytykuje coś o czym nie ma pojęcia. Żenada. ja sie nie wypowiadam na tematy, na których się nie znam. Ale jak autor podał w parze wolność i równość to przestałem czytac. Bo to kompletna bzdura i świadczy o wyjątkowej ignorancji autora.

 3. Malik to taki nieuk, że nawet nie zauwazył, że zmasakrował swoje poglądy. Wiktoriańska Anglia to rasizm. Niech wróci do szkoły.

 4. Widzę że jestem krytykowany przez tego samego osobnika który wpisywał nieprzyjemne komentarze na mój temat także na innym portalu.
  W porządku, wyjaśnię:
  -liberalizm oczywiście oznacza wolność lecz za pojęciem tym kryje się także fałszywe pojęcie równości. Skanderbeg więc płytko myśli.
  -wiktoriańska Anglia była rasistowska lecz co z tego. Każdy nurt polityczny (w tym liberalizm) dopasowuje się do klimatu politycznego. Także nic nie jest tutaj nieprawdą.
  -jeśli chodzi o moją ignorancję to muszę się zastanowić czy ma rację czy nie.

 5. @Skanderberg
  Idź gdzie indziej masakrowac lewakow. Narodowy liberalizm to oksymoron.

 6. Wszyscy jesteśmy lewakami :(

 7. Z gimboelektoratem Nowej Prawicy nie ma nawet co wdawać się w dyskusję, oni nas zawsze zmasakrują :(

 8. A co do tekstu Pana Malika – dla mnie strzał w dziesiątkę.

 9. Co za farmazony. Cały artykuł.

  „Liberalizm nienawidzi religii dlatego że chce aby tylko liberalizm był uważany za religię.

  • Liberalizm także promuje wolność słowa i wolność prasy – jednocześnie je po cichu ograniczając aby liberalny reżim mógł trwać.”

  Jednocześnie je po cichu ograniczając ? a co to oznacza ? Farmazony.

  No i liberalizm nie nienawidzi religii, a zajmuje wobec niej stanowisko neutralne. Każdy niech sobie wierzy w co chce, o ile działa w ramach prawa.

  Jeśli chodzi o wiktoriańską Anglię i całą rewolucję przemysłową, to kompletne pomieszanie z poplątaniem. W tamtych czasach nastąpił największy skok technologiczny, a ludzie najszybciej się bogacili. Bezrobocie oczywiście, że się pojawiło i to w momencie kiedy maszyny zastąpiły ludzi, wcześniej trzeba było pracować i i nikt do tego nie zmuszał, a jedynie sytuacja życiowa to robiła – biedni przenosili się z obszarów wiejskich do obszarów miejskich – paradoksalnie musieli pracować kilkanaście godzin dziennie i mogło być jeszcze gorzej niż na wsi, ale oni to wybrali, bo dawało im to szansę. Właśnie na tym etosie pracy i oszczędzania – konserwatywnym etosie drodzy „nacjonaliści” została zbudowana potęga Europy, ale co Wy o tym wiecie.

  Wracając do liberalizmu, sam liberalizm = indywidualizm. Indywidualnie każdy może sobie być nacjonalistą. Liberalizm nie neguje również potrzeby, lub możliwości nieprzymusowego łączenia się we wspólnotę zwaną narodem. Liberalizm jest jedynie podkreśleniem indywidualizmu, mówię tu oczywiście o klasycznym liberalizmie.

  Jeśli negujecie osiągnięcia kapitalizmu i rewolucji przemysłowej, to najlepiej idźcie do lasu i nie używajcie nawet żarówki.

 10. Hehe, gimbokoliberał nic nowego nie powiedział. Te same oklepane opowiastki, co tylko utwierdza w przekonaniu, iż osoba określająca się mianem nacjonalisty i popierająca liberalne brednie to typ schizofreniczny.
  Jeśli negujesz osiągnięcia „socjalizmu” np. internet ((powstał na styku sektora wojskowego i dotowanych z budżetu wyższych uczelni), to najlepiej idź do lasu i nie korzystaj z sieci, choć to akurat jedyna rzecz, którą koliberałowie wykorzystują – mózgi niestety pozostają w stanie hibernacji :)

 11. Tyle słów na uzasadnienie tezy, że liberalizm = komunizm? Co za bzdura. :D Liberalizm to wolność WYBORU a komunizm to zamordyzm, zrównywanie NA SIŁĘ. Gdzie pan Malik widzi podobieństwa??? Ktoś jest biedny dlatego, że dokonał określonych WYBORÓW. Ktoś jest ajeistą/chrześcijaninem, bo dokonał WYBORU. Wybór = konsekwencja. Liberalizm NIGDY nie oznaczał równości. Twierdzenie czegoś takiego to kompletna aberracja umysłowa.

 12. Autor tak bardzo krytykuje liberalizm, że aż staje się typowym produktem nowoczesnego świata. Liberalna islamofobia, pisanie o „śmieciach” w kontekście innych nacji czy ras, czyli wulgarny darwinizm (tak bardzo katolicki LOL) etc., świadome lub nie wpisywanie się w narrację amerykańskich środowisk tzw. skrajnej prawicy, które też krytykują „liberałów” będąc typowymi liberałami. Krótko mówiąc, lepiej w temacie krytyki i odrzucenia liberalizmu pozostać przy klasykach tj. Mosdorf, Gluziński, Jose Antonio, Schmitt etc. Z drugiej strony w kręgach amerykańskiego tzw. białego nacjonalizmu można od lat zobaczyć sporą ewolucję ideową in plus, natomiast ten tekst to próba przetransportowania chyba najbardziej skansenowych „idei” na grunt europejski.

 13. Liberal to zawsze zyd lub mason

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*