Stanisław Kasznica – Piastowy szlak. Projekt konstytucyjny Grupy „Szańca”

Środowisko Narodowego Odrodzenia Polski, od początku odwołujące się do dorobku przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, a zwłaszcza nurtu reprezentowanego przez Obóz Narodowo-Radykalny „ABC” i późniejszą Grupę „Szańca”, przygotowało wznowienie unikatowego opracowania przybliżającego koncepcje ustrojowe środowisk narodowo-radykalnych. Autorem jest zamordowany po wojnie przez komunistów, legendarny, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych – Stanisław Kasznica. Książka ukazała się w 1941 roku – obecne wydanie jest pierwszą powojenną edycją.

Stanisław Kasznica „Piastowy szlak. Projekt konstytucyjny Grupy „Szańca” (Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne). Dodatek: Kazimierz Gluziński „Służba Cywilna Narodu”.

Instytut Norwida, 2014, ss. 250.

Do kupienia:

1. Sklep Archipelag,

2. Allegro I , Allegro II

3. lokalni przedstawiciele NOP

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Adam Gmurczyk) ………………………………………………………………………………….. s. 3
PIASTOWY SZLAK
Grupa „Szańca”: Od Wydawców …………………………………………………. s. 9
Wstęp …………………………………………………………………………………………… s. 12
Rozdział I – Błędy ustrojowe ………………………………………………………… s. 13
Rozdział II – O Człowieku …………………………………………………………. s. 22
Rozdział III – Stosunek Państwa do człowieka i jego spraw ……… s. 49
1. Odcinek – Stosunek Państwa do człowieka ………………………. s. 49
2. Odcinek – Stosunek państwa do pracy ……………………………… s. 61
3. Odcinek – Stosunek Państwa do mienia człowieka ………….. s. 62
4. Odcinek – Stosunek państwa do szkoły ……………………………. s. 77
5. Odcinek – Stosunek państwa do kultów religijnych …………. s. 79
6. Odcinek – Stosunek państwa do rodziny  …………………………. s. 85
7. Odcinek – Stosunek państwa do związków ………………………. s. 93
Rozdział IV – Organy Państwa …………………………………………………. s. 105
Rozdział V – Senat ……………………………………………………………………. s. 111
Rozdział VI – Sejm …………………………………………………………………… s. 131
Rozdział VII – Rząd i  Siły Zbrojne ………………………………………….. s. 143
Rozdział VIII – Samorząd Gospodarczy (Naczelna Izba Gospodarcza) …………………………. s. 150
Rozdział IX – Sądy i Porządek Prawny …………………………………….. s. 155
1. Odcinek – Uwagi ogólne …………………………………………………. s. 155
2. Odcinek – Niezależność sądów ………………………………………. s. 156
3. Odcinek – Organizacja sądów …………………………………………. s. 161
4. Odcinek – Porządek prawny …………………………………………… s. 168
Rozdział X – Głowa Państwa ……………………………………………………. s. 179
„Ostatnie Słowo” ……………………………………………………………………… s. 193
* * *
SŁUŻBA CYWILNA NARODU ………………………………………….. s.  197

piastowyszlak

***

 

Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Wesprzyj portal finansowo! Nie musisz wypełniać blankietów i chodzić na pocztę! Wszystko zrobisz w ciągu 3 minut ze swoje internetowego konta bankowego. Przeczytaj nasz apel i zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia: APEL O WSPARCIE PORTALU.Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Podobne wpisy:

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

3 Komentarzy

 1. Ze Wstępu

  Praca niniejsza pod tytułem „Piastowy szlak”jest poważną próbą rozwiązania zagadnień ustrojowo-konstytucyjnych. Zagadnienia te nie są potraktowane z punktu widzenia prawno-formalistycznego, lecz z punktu widzenia treści ustrojowej. Wiemy, że niezależnie od formy rządów są ustroje, zapewniające narodom swobodę rozwoju i są bliźniaczo podobne formy, lecz zepsute, służące jako parawan dla tyranizujących naród władców lub schlebiających tłumom demagogów.

  Myślą przewodnią niniejszego wydawnictwa jest zorganizowanie Polski wewnętrznie wolnej i praworządnej i stworzenie takich instytucji, które gwarantowałyby ciągłość poczynań, zachowanie tradycji i niezawisłość Narodu Polskiego, przez zapewnienie Mu trwałych wpływów na rządy w Państwie Polskim.

  Z doświadczenia wiemy, jak wobec braku takich trwałych instytucji, reprezentujących wolę Narodu, łamano zasady konstytucyjne w drodze „interpretacji”, jak później narzucono Polsce tzw. „carową konstytucję” i jak wreszcie nawet, w tej konstytucji, stworzonej przez sanację na użytek własny, nie uszanowano, stwarzając np. dla Rydza-Śmigłego nowe i nieokreślone stanowisko wodza.

  Po tych doświadczeniach wiemy, że jest drugorzędną rzeczą, jak będzie się nazywał ustrój Polski, natomiast ważną jest istotna treść ustrojowa. Według myśli autora, właściwie skonstruowany Senat ma zapewnić ciągłość myśli politycznej, gospodarczej i społecznej. Wobec instytucji Senatu, Sejm stanie się raczej organem krytyki i odzwierciedlaniem aktualnych nastrojów a rząd władzą wykonawczą, kierująca aparatem administracyjnym, realizującą plany Senatu w obecnym czasie. W ten sposób chce autor oprzeć rządy w Polsce na trwałych fundamentach, uniemożliwiając niebezpieczne skoki i eksperymenty w sprawach najbardziej zasadniczych. Również z doświadczenia ubiegłego okresu przekonaliśmy się, że największym nieszczęściem Polski nie była zła wola, lecz brak koordynacji różnych dziedzin oraz brak ciągłości zamierzeń politycznych, gospodarczych i społecznych.

  Wspólna myślą wszystkich dotychczasowych wydawnictw naszych była rzeczowa krytyka dotychczasowego stanu, utrwalenie zasad postępowania w chwili obecnej i wreszcie próby zorganizowania Polski na zasadach, które stanowią dla nas dogmat władzy. Uważamy, że nie wolno zmarnować smutnych doświadczeń i czas jest przemyśleć wspólnie ze społeczeństwem polskim podstawowe zagadnienie bytu narodowego. Pozostawienie tej dziedziny odłogiem, skazało by naród na szukanie dróg po omacku, lub też na podporządkowanie się obcej myśli politycznej, którą nam wielokrotnie w dziejach narzucono.

  Świadomi własnych dróg i celów, będziemy opancerzeni przeciw próbom obcej agitacji i propagandy; świadomość ta, gdy zostanie należycie ugruntowana, stworzy zdrowy i twórczy entuzjazm, który pozwoli przełamać piętrzące się przed nami trudności.

  Nie wierzymy w słomiany entuzjazm dla frazesu, nie oczekujemy zbawienia od przygodnych wodzów; szukamy natomiast rozwiązań, wymagających poważnej pracy myślowej i poświęceń. Pragniemy oddawać czytelnikom nie tylko wyniki pracy naszego zespołu – zbiorowe i indywidualne, jak dotychczas – lecz również prace innych osób i grup, o ile będą odpowiadały najszerszym założeniom naszego programu.

  W dziedzinie myśli nie uznajemy monopolu i do współpracy w tworzeniu zrębów Wolnej Polski chcielibyśmy wciągnąć jak najszersze zastępy ludzi twórczych i niezależnych.

  Stanisław Kasznica, Piastowy szlak. Projekt konstytucyjny Grupy „Szańca” (Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne), Dodatek: Kazimierz Gluziński „Służba Cywilna Narodu”, Instytut Norwida, Warszawa 2014, ss. 250.

 2. Informacja o książce także na portalu Prawica.net
  http://www.prawica.net/38789

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*